Kommunens resultat

Kommunens resultat

Kommunens årsredovisning för 2018 visar på ett positivt resultat med 16,6 miljoner kronor.

– Det är fjortonde året i följd som vi får ett positivt resultat. Det ekonomiska resultatet är inte så intressant i kronor och ören egentligen utan det är i kombination med vad vi har gjort för pengarna och hur mycket pengar vi har spenderat, det vill säga effektiviteten. Det är det som är det verkligt intressanta, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande då årsredovisningen presenterades på kommunfullmäktiges möte 9 april.

Han poängterade att Ekeröalliansen under den gångna mandatperioden haft 93 procents måluppfyllelse. Han tog också upp att det är tuffare tider som väntar men att kommunen ändå är väl rustad.

– I grunden ser vi Ekerö kommun som en välskött, trevlig och välmående kommun. Den kommunala verksamheten bidrar till en god Ekeröanda och vi står väl rustade inför framtiden, även om det ser mörkt ut för kommunerna generellt. Faktum är att vi i regionernas kamp som är ett initiativ från WSP (Williams Sale Partnership, konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn, reds.anm.), korades till den näst bäst rustade kommunen inför framtiden av Sveriges samtliga 290 kommuner, sa Adam Reuterskiöld.

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) höll med om att kommunen har goda förutsättningar  med en fantastisk natur, bra skolor, äldreomsorg och ett rikt kulturliv.

– Men vad gör vi för att säkerställa att vi får ha det kvar? Är vi verkligen redo för framtiden? Jag har lite svårt att se att Ekeröalliansen för Ekerö tryggt och stabilt in i framtiden. Detaljplaner ska tas fram, skolor ska byggas, äldreboenden ska planeras och badhus, ja det byggs ju redan, eller? kommenterade Hanna Svensson.

Hon poängterade att det viktiga är att involvera medborgarna och förankra beslut och processer som pågår.

Kommunen redovisar ett positivt resultat om 16,6 miljoner kronor. Resultatet överstiger årets budget med 7 miljoner kronor. I resultatet ingår jämförelsestörande poster (poster som inte ingår i den normala verksamheten, reds.anm.) om 30,9 miljoner kronor  innefattande 25 miljoner kronor i försäkringsersättning för branden i Drottningholms förskola. Hela årsredovisningen finns att läsa på kommunens hemsida.

EWA LINNROS

Läs också