Kommunhuset byggs om – igen

Kommunhuset byggs om – igen

Det är trångbott i kommunhuset, men att bygga ett helt nytt hus är för dyrt. Därför genomförs nu en ombyggnation där man på entréplan kommer bygga en testmiljö som ingår i projektet ”Next Ekerö”.

Ombyggnationen är ett led i ett effektiviseringsarbete inom kommunen.

– Kommunen växer och vår ambition är att inte förvaltningarna ska växa i samma takt. Vi ska hela tiden jobba med att bli effektivare och få ut så mycket som möjligt av varje skattekrona, säger Daniel Lindqvist, biträdande kommundirektör.

Annons

Inom projektet ”Ekerö next” vill man testa nya arbetssätt och samtidigt använda kommunhuset på ett effektivare sätt. Till skillnad mot andra kommuner ska man i Ekerö kommun inte bygga nytt utan sitta kvar i kommunhuset. Därför har man under åren avsatt medel för att bygga till och bygga ut.

– Idag sitter vi i långa korridorer med enskilda kontor. Men nu vill vi testa om vi inte kan använda ytorna på ett effektivare sätt och skapa andra typer av kontorsytor än de vi har idag, förklarar Daniel Lindqvist.

För att komma fram till vilken typ av utformning man ska ha, har man undersökt med kommunens anställda vilka arbetsuppgifter de har, hur ofta de arbetar enskilt respektive tillsammans och vilka ytor som efterfrågas som kanske saknas idag. Man har även gjort beläggningsmätningar där personalen via en app fått tre gånger per dag, frågan ”sitter du vid ditt personliga skrivbord”.

– Då har vi sett att det är väldigt låg beläggning. Man är på möten eller ute på uppdrag. Därför bygger vi den här testmiljön som kommer att ha både avskilda arbetsplatser och små samtalsrum. Det blir inga personliga platser på den här ytan utan man väljer plats utifrån det som passar vid tillfället, berättar Daniel Lindqvist.

Det kallas för ett aktivitetsbaserat arbetssätt men flera forskningsrapporter visar på att den här typen av kontor snarare drar ner effektiviteten. Det handlar om stress som framkallas av störande ljud, avsaknad av en personlig sfär och att man måste bära med sig sitt arbetsmaterial. En färsk studie visar på att det största klagomålet på den här typen av arbetsyta är bristen på möjligheten att stänga av omvärlden. Enligt studien blir personal i snitt avbrutna var elfte minut, vilket inte bara påverkar arbetsron utan också produktiviteten.

Ett exempel är Utbildningsradion som omorganiserats efter modellen. Detta har resulterat till att majoriteten som arbetar där valt att arbeta hemifrån därför att de inte trivs på arbetsplatsen längre.

– Då har man misslyckats och så hoppas vi verkligen inte att det ska bli. Sedan tror jag att vi måste bli mer öppna mot att arbeta hemifrån. Men vi hoppas på det motsatta och då måste vi skapa en arbetsplats som faktiskt folk vill komma till, säger Daniel Lindqvist.

Testytan ska stå klar vid årsskiftet och cirka 20 personer flyttar då in där. Det är personal från HR-avdelningen, kommunikationsavdelningen, delar av digitalisering och service, turismen- och näringsliv och styrgruppen för projektet ”Ekerö next”.

Ombyggnationen innebär inga andra kostnader än det som ligger i den årliga budgeten för renovering av kommunhuset.

– Det som tillkommer är att man byter ut möbler. I budgeten ligger 10 miljoner kronor för nästa år och 20 miljoner kronor för året därpå. Men då finns det utrymme för att lyfta taket på plan fyra i kommunhuset och att bygga ytterligare en våning på kommunhuset. Men utnyttjar vi den befintliga huskroppen på ett bättre sätt, hoppas vi att vi slipper göra dessa stora åtgärder. Först måste vi se om testet faller väl ut. Gör det det, är målsättningen att utöka koncepten till flera delar i huset, säger Daniel Lindqvist.

EWA LINNROS

Läs också