Kommunhusets  historia började 1955

Kommunhusets historia började 1955

På höstkanten 1955 stod kommunhuset klart för inflyttning. MN från 1955 skriver i en rubrik att ”Ekerö nya kommunalhus andas effektivitet från golv till tak”.

”Spaden i jorden för Ekerö nya kommunalhus” lyder en rubrik från MN 1954. Vad slutsumman blev har MN:s redaktion inte fått fram, men den beräknade kostnaden för bygget uppgavs i MN från 1954, uppgå till en halv miljon kronor.

Sedan dess har kommunen och med den, kommunens förvaltningar vuxit. Alla som arbetar här får inte längre plats utan har utlokaliserats till bland annat det så kallade Henkelhuset intill Ekerö centrum och stadsarkitektkontoret huserar på före detta polisstationen.

Kommunhuset har genomgått många ombyggnationer under årens lopp. Att få fram alla ombyggnader och siffror för dessa är säkerligen inte omöjligt, men kräver djupdykningar i kommunens arkiv. För att se på vad som gjort i närtid, kan man bland annat nämna

Kontaktcentret Ekerö direkt som invigdes 2014. Ytan för kontaktcentret, där receptionen och delar av entréplan byggts om, landade på 12 miljoner kronor.

Ombyggnad av lunchrum, konferensrum, omklädningsrum med mera hade en budget på 13,8 miljoner kronor och ett utfall på 8,1 miljoner kronor. Ombyggnad av vaktmästeri, soprum, elcentral och konferensrum hade en budget på 7,5 miljoner kronor och ett utfall på 7,3 miljoner kronor.

När vi blickar bakåt igen i MN 1955, kan vi läsa:

”Ekerös fullmäktigeledamöter skall i framtiden fatta sina beslut mellan väggar i gröngrått och under ett furutak som följer yttertakets spetsiga form. Leedamötena ska upplysas av strålkastare som är infällda bakom glasskivor i taket och de skall sitta på stolar av bok som är klädda med hemslöjdstyg i blågrågrönt. Tre och tre vid bord med skivor av teak och underrede i bok. De eventuella åhörarna kan slå sig ned i någon av de fyra sofforna och sitta bekvämt på blågrönt med gula ränder.”

Högt i tak var det i denna sal och en stege till priset 335 kronor införskaffas till salen. Denna stege ska enligt anteckningar, även få nyttjas till Träkvista gymnastiksal vid behov.

Fullmäktigesalen är idag ett minne blott. Idag har denna sal blivit inte mindre än fyra rum plus en gång och taket som tidigare gick upp till nock, det har blivit en våning till. Det sägs att det funnits en målning i taket som  kan ha byggts in. Vem vet, nu när kommunhuset åter rustas kanske man kan hitta något spännande då väggar flyttas och kanske ett och annat tak öppnas upp…

EWA LINNROS

Läs också