Kontakt

REDAKTIONEN
REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros

ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg

KONTAKT
• 08-560 358 00
• red@malaroarnasnyheter.se
• insandare@malaroarnasnyheter.se
• MN, Box 100, 178 22 Ekerö

ANNONSBOKNINGEN
SÄLJARE
Gertrud Appelqvist, Per Hansson, Laila Westerberg

KONTAKT
• 08-560 356 00
• annons@malaroarnasnyheter.se
• MN, Box 100, 178 22 Ekerö