Kostnader inom äldreomsorgen

Kostnader inom äldreomsorgen

För en tid sedan hade MN en insändare som ifrågasatte kommunens avgifter för äldreboenden. Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande, gästade vårt radioprogram och besvarade frågor i ämnet.

Insändarskribenten som är god man, beskrev bland annat att när en av hans klienter flyttade från Ekerö kommun till en annan kommun, sjönk avgiften med över 2 000 kronor per månad. Insändarskribenten riktade frågan till politikerna i Ekerö kommun om varför man debiterar nästan 11 000 kronor för ett litet rum på ett äldreboende.

Kjell Öhrström (M), socialnämndens ordförande, förklarar:

– Om man tittar på ett äldreboende eller särskilt boende som det heter, så är det en egen lägenhet. Den normala storleken ligger på mellan 25 och 30 kvadratmeter. Hyran sätts utifrån samma principer som på vilken hyresbostad som helst. Sedan har man en del gemensamhetsutrymmen, det som man kan kalla för vardagsrum. Där betalar man en del av dessa gemensamhetsutrymmen.

Hyresnivån på gemensamhetsytorna ligger på 50 procent av den hyra som gäller för de ytor som man disponerar helt själv. Hyrorna i kommunens äldreboende varierar mellan 3 000 kronor och 6 000 kronor, beroende på skick och hur pass moderna de är.

– Det är väldigt långt från de 11 000 kronorna som nämns i insändaren. Det som ligger utanför hyran är avgiften för frukost, lunch, middag, kvällsmat med mera. Den kostnaden ligger på 3 350 kronor per månad. När man bor i ett särskilt boende betalar man också för omsorgen. Där finns det en maxtaxa som är 2 044 kronor. Skulle man addera alla de här kostnaderna, då kanske man kommer upp i 11 000 kronor. Kostnaden för kommunen för en plats är dryga 60 000 kronor i månaden, berättade Kjell Öhrström.

Det finns ett så kallat förbehållsbelopp, det vill säga de pengar som personen ska ha kvar efter att ha betalat hyran. Det är pengar för maten, till nöjen, tidningar med mera. Detta beloppet är 5 249 kronor. Det är Konsumentverket som har utarbetat denna summa för en skälig levnadsstandard.

– Om det visar sig att du inte har den summan efter betald hyra, då sätts omsorgsavgiften ner till 0 kronor, sa Kjell Öhrström.

 

Man har rätt att söka bostadstillägg om man har en mindre pension. Det maximala bostadstillägget man kan få idag är 5 560 kronor. regeringen har lagt förslag om att denna summa ska höjas. Man har rätt att få bostadstillägg om man har en nettoinkomst på 15 000 kronor. Bostadstillägg är något som man söker hos Pensionsmyndigheten och inte hos kommunen.

– Det är många som missar den här rättigheten, den gäller om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller i sin egen villa om man efter skatt inte har mer än max 15 000 kronor. På Pensionsmyndigheten finns en väldigt pedagogisk sida där man kan räkna ut vad man kan ha rätt till. Man får en inkomstförfrågan och då är det väldigt viktigt att man fyller i alla uppgifter korrekt, då dessa även ligger till grund för omsorgsavgiften, sa Kjell Öhrström.

EWA LINNROS

Läs också