Kvinnligt företagande i topp

Kvinnligt företagande i topp

I dag finns drygt 3 400 småföretag som erbjuder över 5 500 arbetstillfällen på Mälaröarna. Dessa jobb bidrog 2016 med 449 miljoner kronor i skatteintäkter eller 33 procent av kommunens totala skatteintäkter. Detta visar en ny rapport från Företagarna.

Om småföretagarnas skatteintäkter stod för 33 procent av de totala i kommunen, var motsvarande siffra för större företag 20 procent. Det framgår i en omfattande rapport från organisationen Företagarna som nyligen har kartlagt företagandet i landets alla kommuner. Huvuddelen av faktan i rapporten kommer från Statistiska centralbyrån, men där finns också uppgifter från Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Bolagsverket och Företagarnas egna undersökningar.

Över lag visar rapporten att småföretagandet i Ekerö kommun ökar kraftigt. Under 2017 startades till exempel 217 nya företag. Rapporten visar även att 22 procent av företagarna är kvinnor, vilket placerar Ekerö på plats fem av landets 290 kommuner.

Flest arbetstillfällen finns inom områdena företagstjänster, handel och vård och omsorg, men få arbetar inom tillverkningsbranschen. Branschkoncentrationen beskrivs också som spridd, vilket anses positivt då det minskar sårbarheten vid företagsnedläggningar. Det främsta upplevda tillväxthindret är svårigheten att finna lämplig arbetskraft, vilket kanske har att göra med att kommunen har en mycket låg arbetslöshet på 2,4 procent.

– Rapporten bekräftar kommunens beroende av sina småföretag och vikten av att dessa ska kunna fortsätta att utvecklas. Vi vet sedan tidigare att fyra av fem nya jobb i landet skapas just av småföretagare och att arbetstillfällen i stora företag har stagnerat. Näringslivsenheten och Nyföretagarcentrum gör också ett bra jobb när det gäller att underlätta för nya företagare. Utöver svårigheten med att finna rätt medarbetare känner vi sedan tidigare enkäter till bekymren med vår infrastruktur, speciellt vägsituationen och förseningarna i utbyggnad av Ekerö centrum, kommenterar Katarina Törnell, vice ordförande Företagarna Ekerö.

Läs också