L, S, MP och Ö bildar koalition

L, S, MP och Ö bildar koalition

Liberalerna, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Öpartiet går in i slutförhandlingar om att bilda ett minoritetsstyre för Ekerö kommun för den kommande mandatperioden. Förutom Ö medverkade L, S, MP och Ekeröalliansen i MN:s radioprogram för att prata om det nya läget.

Efter valet fick jag och förhandlingsgruppen i uppgift att prata med alla partier utom Sverigedemokraterna. Uppdraget var att hitta en konstellation där vi har bäst möjligheter att få igenom de frågor vi har gått till val på. Under de samtal vi har haft, har vi sett att det finns störst förutsättningar att få igenom det i denna konstellation, sa Göran Hellmalm, gruppledare för Liberalerna, direkt efter att nyheten hade släppts.

Annons

Ekeröalliansen är förvånade över Liberalernas agerande.

– Att ett borgerligt parti som Liberalerna väljer att göra en vänstersväng i politiken och föra en socialistisk politik med oppositionen är förvånande, sa Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande i radion.

Göran Hellmalm kommenterade:

– Begreppet borgerligheten kan jag gärna diskutera idéhistoriskt. Men alliansen skapades från början för att få bort Socialdemokraterna från makten på riksnivå. Det var fyra partier som har vissa saker gemensamt, men det är ändå saker som skiljer. Liberalernas ideologi är liberalismen, det är inte borgerligheten, även om vi delar vissa värderingar som att vi tror på egenmakt, på individen och vi ser skatt som ett nödvändigt verktyg och inte som  ett mål.

Också Ulrika Sandin (MP) reflekterade över Adam Reuterskiölds kommentar om vänsterstyre.

– Miljöpartiet har aldrig förhållit sig till den här vänster, högerskalan utan har valt att ha miljöperspektivet som vår ledstjärna, men även individens frihet och att mångfald berikar som exempelvis friskolor.

Adam Reuterskiöld kommenterade vidare Liberalernas val:

– Det är också mycket förvånande att det inte har varit några förhandlingar över huvudtaget utan man har valt direkt.

Göran Hellmalm håller inte med och berättar att Liberalerna lämnat en önskelista till alliansen. Denna fick inte gehör och en ny lista lämnades från alliansen till Liberalerna som de i sin tur, inte kunde godta.

– Samtal har förts och vi har pratat med alla som har kontaktat oss. De här kravlistorna krockade lite med varandra och då är det väl dags att sätta sig ner och prata, vilket vi hade för avsikt att göra, sa Ove Wallin (C), kommunstyrelsens andre vice ordförande.

MN har frågat vilka krav som ställts i de olika listorna, detta har man dock inte velat svara på.

Både Liberalerna och Socialdemokraterna har vänt sig till Centerpartiet och Kristdemokraterna för att diskutera ett samarbete.

– Det har pågått samtal partierna emellan hela tiden i lite olika former. Men jag vill haka på övriga alliansen när det gäller förhandlingarna med Liberalerna som inte har blivit av alls. Det tycker vi är tråkigt då det hade varit en bra början. Vi är en kommun som har förutsättningarna att bilda en alliansregering med egen majoritet och det är en styrka i vår kommun, sa Niklas Ernback (KD).

I många andra kommuner skapas koalitioner över blockgränserna då sakfrågor lyfts fram som viktigare än de ideologiska, när det kommer till kommunpolitik.

– Då är det väl lämpligt att man framför de sakskäl man har i en förhandlingssituation, men jag har ingen aning om vilka sakskäl det rör sig om för Liberalerna. Jag kan bara sluta mig till att har man lagt en röst på ett borgligt alternativ, så är det nog borgerligheten man röstar på och inte en vänstervridning av politiken, sa Adam Reuterskiöld.

Göran Hellmalm tog upp flera hållpunkter som till slut resulterade i att man lämnade alliansen. Det rörde sig om att Ekerö kommun skulle vara första kommunen som gick ut med flyktingpaus och frågan om en försäljning av Sanduddens skola, där Liberalerna i ett tidigt skede sa att de inte kunde ställa sig bakom detta.

– Vi försökte att resonera om detta inom alliansen. När man fortsatte att driva frågan, då valde vi att kliva av och vara självständiga. Man kan inte både stå upp för en politik och vara emot den. Då är det ärligare både mot medlemmarna, de andra partierna och väljarna att stå som självständiga, kommenterade Göran Hellmalm.

Men nu har partiet valt att gå in i ett samarbete då partiet har landat i att de tillsammans med S, MP och Ö kommer att ha goda möjligheter att få igenom sina prioriterade frågor.

Hanna Svensson (S), Ulrika Sandin (MP) och Desirée Björk (Ö) kommenterar samarbetet:

– För oss som oppositionsparti har det funnits en frustration över att den styrande majoriteten inte velat bjuda in till bredare politiska samtal för Ekerös bästa. Vi har sett flera områden där vi kommer att behöva fatta tuffa beslut för kommunens långsiktiga utveckling och vi tror att förutsättningarna för detta finns i detta samarbete, säger Hanna Svensson och tillägger:

– När man hamnar i en kommun finns det så många närmare frågor som inte bygger så mycket på ideologi. 

Ulrika Sandin:

– Att Ekerö ska utvecklas till en hållbar kommun är det övergripande politiska målet för oss i Miljöpartiet. Klimatet kan inte vänta, som vi sa i valrörelsen. Vi ser att Socialdemokraterna, Liberalerna och Öpartiet i hög grad förstår detta. Därför tror vi att denna konstellation kommer att kunna medverka till att fatta nödvändiga beslut för klimatet.

Öpartiets gruppledare Desirée Björk:

– I våra förhandlingar har vi sett att det är många områden som vi tycker lika inom. Vi vill gemensamt arbeta för det som kan gynna Ekerös utveckling. Vi ser också möjlighet till förändring när vi arbetar över blockgränserna och har kommuninvånarnas bästa för ögonen. Att förbättra medborgardialogen och stärka demokratin är vår huvudfråga som parti.

Då denna tidning gått till tryck, har det första kommunfullmäktigemötet sedan valet ägt rum, där bland annat ordförande och vice ordförande för kommunfullmäktige skulle väljas. Hur det gick läggs ut på MN:s hemsida.

I november sker budgetförhandlingarna där Ekeröalliansen lägger fram sin budget och den nya oppositionen presenterar en gemensam budget.

Vilken det blir är i dagsläget är omöjligt att sia om. L, S, MP som troligt även får stöd av Vänsterpartiet, har då två mandats övertag gentemot alliansen. Avgörandet kommer att ligga hos Sverigedemokraterna (SD) som har fem mandat.

Hur ställer de sig till den nya oppositionen?

– Att just de partierna gått ihop lägger jag ingen större vikt vid. Jag lägger större vikt i våra mandat och de som röstade på oss. Det förtroende vi fått av mälaröborna kommer vi förvalta på bästa sätt. Båda sidorna är väl medvetna om läget och det är svårt att ta beslut i sandlådan, då jag själv inte befinner mig där, kommenterar Jimmy Fors (SD).

 

Hör intervjun med Ekeröalliansen här:

Hör intervjun med oppositionen här:

EWA LINNROS

 

Läs också