Lägenhetshotell planeras i Brygga

Lägenhetshotell planeras i Brygga

På Bryggavägen vid Brygga industriområde ska 60 bostadsrättslägenheter byggas, anpassade för uthyrning eller för eget tillfälligt boende. Annons ligger ute och preliminärt tillträde beräknas till hösten 2018.

Det rör sig om en form av lägenhetshotell som består av två hus med 30 hotellägenheter vardera. Husen som arkitekten Jan Sifvert står bakom, är ritade med industrikaraktär. Lägenheterna kan köpas av såväl privatpersoner som juridiska personer. Det är en bostadsrättsförening som tillåter sådant som normalt inte tillåts i andra föreningar, det vill säga att både privatpersoner och företag får köpa, att bostadsrättsinnehavaren fritt får hyra ut lägenheten och att alla hyresintäkter tillfaller denne.

– Vi har sett att det finns ett behov av tillfälliga lägenheter och har jobbat med det här konceptet i fem års tid innan vi köpte tomten på Ekerö. Det finns idag lägenhetshotell som är väldigt dyra där kunder betalar en hyra på närmare 30 000 kronor i månaden för en lägenhet på 24 kvadratmeter. Då är det stora konsultbolag som hyr för några månader. Men vi har sett att det finns en helt annan målgrupp som exempelvis de som bygger nytt och ska bo någonstans under tiden eller om man har fått en vattenskada och måste flytta ut medan det åtgärdas, berättar Fredrik Löwenhielm från Life time group som är bolaget bakom lägenhetshotellet.

– Vi vet också att Storstockholm växer så att det knakar och det finns en enorm bostadsbrist. Många kan kanske inte ens ta ett jobb i Stockholm för att de inte har någonstans att bo. Vi vill skapa lägenheter som ska vara betydligt billigare än andra lägenhetshotell, vårt riktpris kommer att vara klart under priset på liknande boenden i Stockholm, säger Fredrik Löwenhielm.

Lägenheterna kommer att vara på två till tre rum och ha en boarea på 30 respektive 45 kvadratmeter. När ägaren själv bor i huset betalar denne inget annat än avgiften till bostadsrättsföreningen. Ägaren kan också välja att hyra ut lägenheterna till en avkastning på omkring 9 procent. Uthyrningen kommer att skötas av en person anställd av föreningen och 100 procent av hyresintäkterna tillfaller bostadsrättsinnehavaren. Den som huvudsakligen väljer att nyttja lägenheten för eget bruk, kan bo där max 11 månader om året.

– Det finns rekommendationer från Skatteverket och Boverket som säger att man anses bo permanent om man bor en längre period. Permanentboende är inte tillåtet på hotellet, förklarar Fredrik Löwenhielm.

De två husen blir identiska byggnader i två plan. Den redovisade fasadkulören har angivits till ljusgrått, vilket är helt i enlighet med detaljplanen, byggnadsnämnden har däremot i bygglovet skrivit in ett önskemål om att fasadkulören ändras till falu rödfärg för att än bättre harmonisera med närbelägen bebyggelse.

– Vi har valt ut en svensk modultillverkare som tillverkar husen i en fabrik i Småland. Då kommer husen färdiga vilket innebär att byggnationen inte tar så lång tid. Så om allting klaffar kan det här stå klart till nästa höst, säger Fredrik Löwenhielm.

Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande kommenterar:

– Vi behöver en utökning av vår kapacitet vad gäller hotell i kommunen och detaljplanen inom detta området ger den möjligheten. Det är dock olyckligt om man under dessa förutsättningar skapar boenden som är av mer permanent karaktär i stället för vad intentionen för planen är. Det kan skapa oönskade effekter med bostäder i ett industriområde och kan dessutom minska möjligheter till hotellverksamhet som behövs.

EWA LINNROS

Läs också