Lagligt att åka skateboard

Lagligt att åka skateboard

Inte många vet om att det varit förbjudet att använda skateboard i Ekerö enligt lokala trafikföreskrifter. Nu har dock byggnadsnämnden tagit bort förbudet som funnits sedan 70-talet.

Den 25 maj fattade byggnadsnämnden beslut om att upphäva ”Lokal trafikföreskrift 0125-2010-660”. Det är ett resultat av det arbete som inleddes i maj som handlar om att kommunen ska göra en översyn för att identifiera vilka regler som kan effektiviseras eller rationaliseras bort, vilka inspektioner som kan slopas och hur mycket av kommunens myndighetsutövning som kan automatiseras.

Annons

– Vi arbetar för att det ska vara enkelt att bo, leva och verka i Ekerö kommun. I mars beslutade vi tillsammans med Ekeröalliansen om en översyn där vi tittar på vilka av kommunens regler och föreskrifter som kan förändras, förenklas eller rent av tas bort. I detta arbete har vi bland annat hittat denna lokala trafikföreskrift som ett tydligt exempel på onödiga regler som inte längre fyller någon funktion. Under 1970-talet uppfattades rullbrädor många gånger som ett problem och därför infördes den lokala trafikföreskriften. Idag ses rullbrädor snarare som ett fortskaffningsmedel eller lekredskap. Det gör regelverket otidsenligt och onödigt och jag kommer föreslå byggnadsnämnden besluta att upphäva den lokala trafikföreskriften, säger Arnulf Langlet (M) ordförande i byggnadsnämnden.

Annons

Läs också