Lång väntan på lekutrustning

Lång väntan på lekutrustning

I april förra året felanmäldes en trasig rutchkana i en lekpark vid Ekebyhovsvägen till Ekerö bostäder. Rutschkana och även en klätterställning togs så småningom bort. Men än så länge har dessa inte ersatts.

– Det är en lång väntan för barn som leker på gården. Det började med att det skulle beställas reservdelar för den gamla rutschkanan i maj 2017. Sedan visade det sig att det inte gjorts en beställning. Sedan dess har lekplatsen fallit i glömska och barnen har fått leka med tre gungor, berättar Lars-Göran Isenborg som tillsammans med Tobias Henriksson engagerat sig i problemet.

Annons

De fick besked att Ekerö bostäder väntade på markentreprenören men när en annan förälder kontaktat Ekerö bostäder, fick denne svaret att man inte hade hittat någon markentreprenör ännu. När rutschkanan felanmäldes, stängdes den till en början av.

  Den var stängd ovantill så att man inte kunde klättra upp. Men barnen klättrade då istället upp i själva rutschkanan och då var det någon som gjorde sig illa eftersom det var en spricka i kanan, berättar Tobias Henriksson.

– Till slut kontaktade jag Ekerö bostäder och sa till dem att de måste ta bort den då den var livsfarlig, berättar Lars-Göran Isenborg.

I augusti togs rutschkana och även en klätterställning bort. Man lämnade dock järnfästen kvar i marken, fästen som är vassa och sticker rakt upp.

– Det påpekade jag för ett år sedan men de är fortfarande kvar. Gudskelov har ingen skadat sig, säger Lars-Göran Isenborg.

Han har haft kontakt med Claes Vikström, fastighetschef på Ekerö bostäder och Lars-Göran Isenborg upplever att den kontakten har varit bra. Lars-Göran Isenborg föreslog att föräldrarna skulle skapa en arbetsgrupp för att ta fram förslag, men Claes Vikström säger att detta var hans idé.

– Under hösten föreslog jag att gruppen skulle börja arbeta med ett förslag, men fick då svaret att de istället ville börja med detta under våren 2018, säger Claes Vikström.

Lars-Göran Isenborg säger att det stämmer inte, men oavsett lämnade föräldrarna in ett förslag i maj. De träffade Clas Vikström och markentreprenören, gick igenom förslaget och man kom överens. Men sedan skedde inte mycket och MN kontaktades av föräldrarna som började känna frustration. ”Varför tar det sådan tid?” var deras fråga.

– På grund av att vår entreprenör för utemiljö var fullt belastad med andra, redan inplanerade och påbörjade projekt, kunde inte arbetet med lekplatsen påbörjas förrän nu, förklarar Claes Vikström och berättar att arbetet nu ska komma igång och kommer att ske i två etapper.

– Järnfästena åtgärdas i steg ett. Vi kommer att utföra en hel del markarbeten för att snygga till området. Vi monterar grill och bygger nytt staket runt gungställningen och ett par nya bänkar kommer på plats. Befintligt staket som ska vara kvar samt gungställningen ska behandlas. Detta ska vara klart under vecka 36 om allt går som det ska, berättar  Claes Vikström som också säger att en ny lekställning är beställd. – När den kommer att monteras kan jag inte med säkerhet säga då det är lång leveranstid och det kan hinna bli kallt innan den är på plats. Det kan bli i höst eller till våren, säger Claes Vikström.

Nu ser det ut som att det kan bli klart till hösten berättar Lars-Göran Isenborg när han åter kontaktar MN.

– Jag vet inte vad som har hänt, men nu fick jag besked om att lekutrustningen sannolikt kommer på plats i höst. Jag vet inte om det är ett sammanträffande eller om det är så att man måste kontakta media för att saker ska ta fart. Men det viktiga i hela den här historien är att belysa hur svårt det kan vara. Man ska inte behöva tjata som vi har gjort, säger Lars-Göran Isenborg och Tobias Henriksson håller med.

– Ska det verkligen ta över ett eller två år att få upp en rutschkana plus lite annat som barnen kan leka med? Det kryllar ju inte direkt av parklekar eller lekparker här på ön, utan man får ju åka iväg till ett lokalt dagis om ungarna vill leka och åka rutschkana, säger Tobias Henriksson.

EWA LINNROS

Läs också