Lärarförbunden oroade

Lärarförbunden oroade

Stora barngrupper, låg lärartäthet och en snål budget oroar Caroline Glantz, Lärarförbundet och Åsa Lindqvist Rodell, Lärarnas riksförbund. Därför har de bjudit in politikerna i kommunen till ett möte och ser fram emot en öppen dialog med dem.

Caroline Glantz och Åsa Lindqvist Rodell läser MN:s utfrågning om politikernas visioner för skolan.

– Det är fantastiskt vilka visioner och idéer man har, men ingenstans kan vi hitta hur det ska gå till då resurserna samtidigt krymper, säger Åsa Lindqvist Rodell.

Annons

När det gäller grundskolan räknades budgeten upp med 0,7 procent för 2017 och budgeten för grundskolan för 2018 räknas upp med 1 procent för årskurs 1 till 6 och 0,5 procent för årskurs 7 till 9.

– Här ska inflation, lärarlöner, rekrytering och så vidare rymmas. Man säger att det det ska lösa sig med digitalisering och effektivisering, men det tror inte vi som jobbar i skolan är möjligt, säger Åsa Lindqvist Rodell och Caroline Glantz instämmer.

– Vi kan inte bli mer effektiva än vad vi redan är och det är en hög sjukskrivningsstatistik bland lärare. Det vi ser som positivt är att arbetsgivaren har startat ett partsgemensamt arbete med oss där man vill jobba för friskare arbetsplatser. Men där har vi haft en workshop hittills, men förväntar oss att arbetet med detta kommer fortsätta framåt så snart som möjligt, säger Caroline Glantz.

De båda beskriver hur man år efter år har effektiviserat på olika vis med större barngrupper, kortare raster och alltmer arbetsuppgifter som ska göras utöver lärandet, men nu är taket nått säger de.

– Vi har så många medlemmar som hör av sig och säger att ”jag orkar inte mer, vad ska jag göra? Ska jag gå ner i arbetstid för att orka?”, berättar Åsa  Lindqvist Rodell.

Barngrupperna växer och i Lärarförbundets statistik över lärartäthet, ligger Ekerö kommun i botten.

– Vi har extremt stora grupper. Jag hade till exempel en trea med 30 elever. Till den klassen har nu även två nyanlända kommit som varken kan svenska eller engelska, men vi har ingen som kan tolka åt dem. Att hjälpa de här barnen som kommer från andra länder eller de som har diagnoser eller som behöver extra stöd av annat skäl, det är en utopi, säger Åsa Lindqvist Rodell som är idrottslärare på Ekebyhovskolan. Hon tillägger:

– Idrottslektionerna är så korta att jag måste avbryta genomgångarna innan alla barn har fått komma till tals för att vi även ska hinna med den fysiska och motoriska träningen.

Man har tillsatt extrapedagoger i matematik, svenska och engelska vilket gör att en klass på 30 elever går att dela upp, men är någon pedagog sjuk, ersätts inte denna av vikarie.

– Det vi ser när vi frågar runt bland lärare i kommunen, är att de flesta efterfrågar mindre barngrupper. Det är tufft med de stora grupperna och det är det som gör att arbetsbelastningen blir outhärdlig. Det är också något vi försökt att ha en dialog med arbetsgivaren om. Hur vi ska kunna locka behöriga lärare? Jo, genom att ha mindre barngrupper. Bristen på lärare är stor i hela länet och vi kan också se att flera även lämnar yrket. Därför måste någonting ske. Vi vill inte se valfloskler längre, vi vill se att det faktiskt händer något och att man satsar på skolan, säger Caroline Glantz och fortsätter:

– Gemensamt för alla partierna är att man vill ha en skola med hög kvalitet, ha höga krav på utbildning och kunskap och man vill ha trygga barn i skolan. Det vill vi med. Men vi vill se konkreta förslag till hur detta ska kunna bli en hållbar verklighet. Problemet idag är att vi har för få verktyg för att göra de här sakerna.

IT är ett av de områden som sattes upp som något man ska satsa på redan inför valet 2014. Men här vittnar både Caroline Glantz och Åsa Lindqvist Rodell om att detta område fungera mycket dåligt.

– Vi har inte tillräckligt med datorer, vi har ingen som kan fixa dem när de går sönder och när vi ska ladda datorerna går propparna. Många kommuner i Stockholmsområdet har en dator per elev, där är vi inte i närheten. Men om vi skulle få mer pengar skulle jag  satsa på mindre klasser på lågstadiet, fler datorer och bättre fungerande IT. Att ge kommunens lärare relevant kompetensutbildning är också mycket viktigt, säger Åsa Lindqvist Rodell.

När det gäller elevhälsa har man satsat på en extra skolsköterska i resursteamet, men Caroline Glantz säger att efterfrågan på stöd från kuratorer, psykologer och specialpedagoger är stort och det krävs en större satsning än så för att det skall märkas ute på skolor och förskolor.

– Det finns en ökad psykisk ohälsa hos barn och unga så här behöver man verkligen sätta in tidiga åtgärder, säger Caroline Glantz.

Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund har nu bjudit in de kommunala politikerna i barn – och utbildningsnämnden till ett möte.

– Vi upplever att politikerna inte riktigt har en verklig bild av hur läget är. Vi vill inte lägga över ansvaret till politikerna utan vi vill bjuda in till dialog där man tar hjälp av oss som är proffs i yrket och att de tar till sig våra förslag för att förbättra och kvalitetssäkra skolan. Vi som jobbar ute i verksamheten behöver ha kontakt med politikerna så att de får se hur det verkligen är. Vi ser fram emot mötet och vi är gärna med i arbetet med att komma fram till hur vi ska kunna uppnå målen, säger Caroline Glantz och  Åsa Lindqvist Rodell instämmer.

EWA LINNROS

Läs också