Lärarförbundet  efterlyser stöd till ”KIS”

Lärarförbundet efterlyser stöd till ”KIS”

Kultur i skolan (KIS) startade 2001 och är ett unikt projekt för Ekerö då det var här det ”föddes”. Men med allt större barngrupper och knappa ekonomiska medel, är det allt svårare att hålla KIS vid liv.

På uppdrag av Ekerö kulturnämnd ger Ekerö kulturskola kommunens alla 6, 7 och 8-åringar möjlighet att upptäcka och uppleva musik, drama och rytmik. På så vis ger kulturskolan skolorna en möjlighet att uppfylla läroplanen inom flera ämnen som till exempel musik och svenska.

– Vi satte oss ner och och funderade vad vi kunde göra. Så fann vi vår lilla figur Lufsen och olika äventyr som han är med om. Vi valde att arbeta med världsarven för deras unika miljö. Vår kommun har två världsarv som vi vill att varje barn ska få uppleva genom ett äventyr där fantasi och verklighet möts. Lärarna på skolorna tar det sedan ofta vidare genom att besöka Drottningholm och Birka, berättar Ewa Lindberg, lärare i teater och KIS-pedagog på kulturskolan.

KIS vänder sig till elever i förskoleklass, årskurs 1 och 2 på alla skolor i kommunen. Pedagogerna arbetar med barnen under en löpande femveckorsperiod med en lektion per vecka. För årskurs två är det en fyraveckorsperiod med en lektion per vecka. Här är temat vänskap.

– I det äventyret är Lufsen i Stenbrottet och det hela handlar om hur man ska vara för att vara en bra kompis.

Pedagogerna har  skrivit berättelserna om Lufsen och även egna sånger till projektet. Man arbetar mot en del läroplansmål och detta är en mycket uppskattad aktivitet för barn och lärare ute på skolorna i kommunen. Klasserna blir större och elevantalet ökar för varje år, men KIS-pedagogerna får inte mer pengar utan har samma budget som för tio år sedan.

– De behöver vända ut och in på sig själva för att få det att gå ihop, berättar Caroline Glantz, ordförande i Lärarförbundet som också arbetar för att KIS ska få fortleva.

– Idag ligger hela den ekonomiska delen på kulturnämnden, men skolan drar nytta av detta arbete och är dessutom en mycket uppskattad aktivitet bland lärare och elever. Därför har Lärarförbundet försökt få till stånd ett samtal med förvaltningscheferna på barn- och utbildning kring ekonomisk stöttning av KIS. Detta har inte gått så bra, utan det enda vi fått höra är att det är ingen större idé att hoppas på detta då ekonomin ser ut som den gör, säger Caroline Glantz.

Johannes Pålsson, förvaltningschef på barn- och utbildning har i dagsläget inga kommentarer till Lärarförbundets synpunkter kring detta.

– Det är inget vi har tagit ställning till. Om det avser prioriteringar av resurser är detta ytterst en politisk fråga, säger Johannes Pålsson.

Lärarförbundet kommer att kontakta Lena Gerby (M), barn- och utbildningsnämndens ordförande snarast och förklara situationen.

EWA LINNROS

Läs också