Lekplatser, värmeverk och belysning

Lekplatser, värmeverk och belysning

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Vad är det som sker längs med Björkuddsvägens allé? Det som är på vänster sida då man kört in från Bryggavägen.

– Det är anläggningsarbeten som pågår för det närvärmeverk som ska byggas. Ekerö kommun har ett bolag som heter Ekerö Vasavärme AB, som då ska producera miljövänlig fjärrvärme till flertalet fastigheter, bland annat kommunhuset, Tappströmsskolan med mera. Det som sker nu är att man håller på att gräva kulvertar för att lägga ner rör.

Var kommer värmeverket att ligga?

– Det kommer att ligga vid avloppsanläggningen i Brygga industriområde. 

Varför ges inte kommunens informationsblad ut längre? För många år sedan fanns ett sådant där man kunde läsa om vad som tagits upp på kommunfullmäktiges möte och annan matnyttig kommuninformation.

– Det stämmer att det tidigare fanns en skrift som hette Ekerö tidning, kommunfullmäktige special. Det var fyra A4-sidor och kommunen har även haft Ekerö tidning som var mer redaktionell. Men eftersom kommunen har två lokaltidningar som bevakar kommunens arbete, har kommunen valt av kostnads- och tidsskäl, att inte fortsätta att producera en sådan skrift. Dessutom kan vi konstatera att Mälaröarnas nyheter har en väldigt bra politisk bevakning från kommunfullmäktiges möten, där man transkriberar direkta debatter. Där får man en bra bild av vad som sägs på kommunfullmäktige och vilka frågor som lyfts upp. Sedan finns ärendelistor för mötena på kommunens hemsida. Alla är också välkomna att komma till kommunfullmäktiges möten eller att lyssna på dem på Radio Viking. Det går även bra att beställa ljudfil från kommunen från dessa möten om man vill lyssna i efterhand.

Vilka lekparker ska läggas ned och vilka ska byggas?

– Jag har pratat med vår utemiljöförvaltare som arbetar med dessa frågor och hon jobbar med en lekplatsplan. Just nu är den ute på remiss hos andra enheter där man sammanställer en plan för det hela. Men den är inte klar före sommaren utan det blir först till hösten. Därför får jag återkomma med mer information då detta är klart. Men ännu är alltså ingenting beslutat enligt utmemiljöförvaltaren.

På fotbollsplanen nedanför Ekebyhovskolan har det talats om att det ska göras en aktivitetsyta. Vad händer med den?

– Beslut är taget och och där ska det bli en aktivtetsyta för båda stora och små med bland annat utegym, härliga sittplatser och delar där små barn kan leka. Det är även planerat för en hundrastgård, men det blir en bit ifrån de övriga delarna med hänsyn till allergier.

Varför är belysningen över motionsspåren på Jungfrusundsåsen tänd hela natten? Stäng av mellan klockan 23:00 och 5:00 och spara energi. De som eventuellt vistas där under annan tid kan använda pannlampa.

– Jag förstår frågeställarens intention med att det finns energi att spara, men det är också en trygghetsfråga. Med belysningen ser man långt i själva spårets sträckning till skillnad från ljuset från en pannlampa. Det förekommer även lite vildsvin där så det kan vara skönt att få syn på dem i god tid så man kan undvika dem.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också