Lovöborna utan infartsparkering

Lovöborna utan infartsparkering

Från den 1 juli infördes betalparkering på alla parkeringsplatser i anslutning till Drottningholmsparken. Parkeringen vid Karusellplan har tidigare använts flitigt som infartsparkering, men för lovöborna finns nu inget alternativ till en sådan.

Många lovöbor frågar sig om det verkligen är meningen att de ska åka ”baklänges” för att infartsparkera på Ekerö och sedan på hemvägen, åka ut till Ekerö med buss och hämta bilen och köra tillbaka till Lovö, som man passerat en stund tidigare med bussen.

Annons

– Jag tycker inte att man skött detta på ett bra sätt och har därför varit pådrivande för att kommunen, Statens fastighetsverk och Kungliga hovstaterna kommer att träffas den 21 augusti med ambitionen att samverka kring ett konkret förslag till infartsparkering, med förhoppningen om ett genomförande under hösten. Jag kan inte föregripa utgången av det mötet men jag känner en stor tillförsikt att vi med gemensamma krafter ska komma överens och få till en lösning för våra medborgare på Lovö, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Annons

Läs också