Lunchservering, konkurrens eller ej?

Lunchservering, konkurrens eller ej?

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Är det kommunen som driver verksamheten med restaurang och konferenslokaler på Ekebyhovs slott?

– Ja det stämmer, det är kommunen som driver Ekebyhovs slotts lunchservering och konferensuthyrning. Det är inget bolag utan en resultatenhet vilket innebär att den ska bära sina egna kostnader. Det ligger under kultur- och fritidsförvaltningen.

Är verksamheten på slottet förenligt med konkurrenslagen?

– Det är en fråga som har diskuterats bland våra förtroendevalda i flera omgångar. Vad man kan konstatera är att konferensverksamheten är främst för internt bruk. Till den hör också en lunch- och kaféservering som nyttjas för internt bruk men är också öppen för allmänheten. Den subventioneras inte på något vis för kommunens anställda utan det är samma pris för alla. Man konkurrerar inte heller med andra lunchserveringar vad gäller exempelvis pris.

Hur många grundskoleelever finns i kommunen kontra hur många skolor och vad är snittet på klasstorlek?

– Ekerö kommun har elva kommunala grundskolor. Vid vårterminsstarten var det 3 735 elever. Snittet i klasserna ligger på mellan 25 och 30 elever per klass. Där säger man också att kommunen har en ganska stor personaltäthet och man satsar också på kompetens för att klara av större klasser.

Läste också om att IT-delen i skolorna är under all kritik medan politikerna talar om att man satsar massor på det.

– Vi har ett uppdrag från politiken att satsa på digitalisering och det har man gjort under flera år inom barn- och utbildningsområdet. Bland annat på teknik genom pedagogiska digitala miljöer. Förskolorna har kommit längst i utvecklingen och grundskolorna har släpat efter lite, men satsningen fortsätter och även på leasingavtal för såväl datorer som läsplattor.

Kiosken i Drottningholm ska rivas till mångas förtret. Kan kommunens näringslivsenhenet i vår kommun ge något stöd eller påtryckning?

– Näringslivsenheten ger stöd till företagare i kommunen och man har haft mycket kontakt med kioskägaren. Sedan ska man komma ihåg att Pressbyrån ägs av ett franchiseföretaget Reitan, så egentligen är det de som för en diskussion med slottsförvaltningen och Statens fastighetsverk.

I tidningen står att kommunen ska satsa på minskat regelkrångel och det låter förstås jättebra! Kommer detta även att gälla bygglov?

– Ja, politiken vill tillsätta en utredning för en ordentlig översyn av hur regelförenklingar, automatiseringar och effektiviseringar kan underlätta för medborgare och företagare. Det gäller all form av myndighetsutövning och bygglovsfrågor är inget undantag.  Redan nu har man lanserat en e-tjänst för bygglov och den ska också utvecklas framgent.

HÖR HELA INTERVJUN HÄR:

EWA LINNROS

Läs också