Mälaröarnas naturskyddsförenings frågor till politikerna

Mälaröarnas naturskyddsförenings frågor till politikerna

| Mälaröarnas naturskyddsförening har ställt tre natur- och miljövårdsfrågor till kommunens partier, svaren presenteras här.

Under förutsättning att ditt parti får majoritet i kommunalvalet 2018, kommer då ditt parti under mandatperioden att verka aktivt för:

1. Att Jungfrusundsåsen formellt och slugiltigt blir ett kommunalt naturreservat? Ekerö kommun, en ekokommun, är idag den enda kommunen i Stockholms län som saknar ett kommunalt naturreservat?

Centern: Ja. Glädjande nog pågår ett arbete till skydd för Jungfrusundsåsen och  Ekebyhovsdalen samt slottsområdet.

Kristdemokraterna: Ja

Liberalerna: Ja

Miljöpartiet: Ja

Moderaterna: Ja

Socialdemokraterna: Ingen uppfattning. Dock bör Jungfrusundsåsen bevaras.

Västerpartiet: Ja

Öpartiet: Ja

Sverigedemokraterna: Ja

Annons

2. Att påskynda genomförandet av två kollektivfiler mellan

Tappström och Brommaplan? Det innebär en kollektivfil i

vardera riktningen under högtrafik. Det är oerhört frustrerande

att sitta i kö trots att man väljer att åka kollektivt?

Centern: Ja. I höst påbörjas arbetet med en fjärde fil, avsedd för kollektivtrafik i rusningstid mellan Nockeby och Tappström.

Kristdemokraterna: Ja. Vi har från Ekeröalliansens håll påskyndat genomförandet så gott vi kunnat gentemot Trafikverket.

Liberalerna: Ja. Liberalerna kommer inte att släppa denna fråga.

Miljöpartiet: Ja

Moderaterna: Ja

Socialdemokraterna: Ja. Förhoppningsvis blir situationen bättre även om det till en början bara blir bussfil Nockeby-Tappström.

Vänsterpartiet: Ja

Öpartiet: Ja

Sverigedemokraterna: Ja

3. Att verka för särskild restriktivitet när det gäller upphävade av strandskyddet?

Centern: Ja. Men strandskyddet kan behöva hävas i tättbebyggda områden för att kunna anlägga promenadstråk, sittplatser, tillfälliga båtplatser mm.

Kristdemokraterna: Ja. Vi ska vara restriktiva när det gäller strandskyddet, men man måste kunna bygga i strandnära lägen i vår kommun.

Liberalerna:  Ja

Miljöpartiet: Ja

Moderaterna: Nej. Det finns inte en kvadratcentimeter av kommunen som inte är skyddad av åtminstone tre lager skydd som riksintressen, regionala intressen etc. Det är förödande för kommunens möjligheter att utvecklas hållbart med exempelvis bostäder och infrastruktur.

Socialdemokraterna: Ja

Vänsterpartiet: Ja

Öpartiet: Ja

Sverigedemokraterna: Nej

Läs också