Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

I MN:s radioprogram intervjuas samtliga partier i kommunen om den gångna mandatperiod och vilka frågor de tänker driva för den kommande.Denna gång är det Miljöpartiets Ulrika Sandins tur.

Vad har varit bra denna mandatperiod?

– Under den stora inflyttningen av asylsökande, är jag stolt över att kommunen valde att ha ett ankomstboende i Stenhamra. Det la grunden till för det fantastiska engagemanget i civilsamhället som sedan även bidrog till att det gick så bra att få igång projektet ”Öar utan gränser”.

Vad har varit dåligt?

– Många odemokratiska processer som hur man valde att flytta Ekebyhovskolans högstadium utan att involvera berörda parter, den hastigt påkomna  idén om en försäljning av Sanduddens skola och  alla de beslut som inte har fattats, nämligen att göra omställningen till ett klimat-smart samhälle med hjälp av bland annat ”klimatklivet” som regeringen har satsat mycket på.

Er hjärtefråga är klimat och miljö  – kommunen kallas ekokommun, lever den upp till detta enligt er?

– Nej. Definitionen av en ekokommun innebär att man i alla beslut som man tar, ska ta kretsloppstänkande i beaktande. Det ser vi inte mycket av i kommunen. Vår kommun har inte ens egna miljömål. Det gör också att kommunens översiktsplan inte har någon relation till vare sig nationella miljömål, Agenda 2030-målen som FN har beslutat om eller Parisavtalet.

Vad har Miljöpartiet påverkat under mandatperioden?

– Vi uppmärksammade tidigt problemet med att de ensamkommande ungdomarna förlorade sin boendeplats i kommunen då de fyllde 18 år. Vi tryckte på att vi skulle använda pengarna som vi fick från staten och möjliggöra ett kvarboende. Vi var aktiva tillsammans med den övriga oppositionen att stoppa försäljningen av Sanduddens skola.

Vad vill ni driva igenom när det gäller skolan?

– Det allra viktigaste är att satsa på lärarna. Det är viktigt att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Något som vi kan ta lärdom av från den senaste mandatperioden, är att involvera lärarna tidigt i viktiga beslut som fattas. Sedan handlar det också om att ha konkurrenskraftiga löner, planera för pedagogiska miljöer och byggnation av skolor i god tid och att även där involvera lärarna i hur skolmiljön bäst utformas. Färentuna skola är ett bra exempel på det.

Hur tänker ni kring ungdomsläget?

– Elevhälsa är mycket viktigt, det är förebyggande insatser som är allra viktigast här. Och satsning på föreningsliv, kulturskola och alla de områden som gör att ungdomar har någonting att göra.

Era visioner kring byggnation?

– Det finns mycket positivt man kan göra – bygga med trä som har avsevärt mindre miljöpåverkan än till exempel betong, bygga i kollektivtrafiknära områden så att folk kan välja att inte ha bil och bygga energieffektivt.

Hur vill ni påverka trafikläget?

– Mer vattenburen kollektivtrafik, anpassa infartsparkeringen i Tappström till att reservera den för pendlare. Nu tror jag att många som pendlar kanske är rädda att de inte får parkering och därför väljer de att ta bilen hela vägen. Sedan tänker vi oss kampanjer för nyinflyttade att de får SL-kort under ett visst antal månader, för det är lättare när man flyttar till en ny ort, att påverka resvanor. Om man kommer in i rutinen att resa kollektivt, är det lättare att fortsätta med det än att bryta en vana.

Varför ska man rösta på Miljöpartiet?

– Vi är den enda rösten i kommunen för klimat- och miljöfrågorna. Vi kommer aldrig att göra avkall på det. Sedan är vi det parti som jag anser är modernt, anpassat efter att hitta kreativa lösningar för befolkningen i kommunen som hjälper till att få ordning på livspusslet.   

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också