Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

Mälaröarnas nyheters partiutfrågning

MN kommer i vårt radioprogram att intervjua samtliga partier i kommunen och ta reda på vad de lyckats genomföra denna mandatperiod, vad de tänker driva för frågor för kommande. Först ut är Centerpartiet och dess ordförande Kjell-Erik Börjesson.

Centerpartiet ingår i Ekeröalliansen, men partiet har flera gånger röstat i oppositionens riktning, bland annat röstade man mot Förbifart Stockholm. Nu är den ett faktum.

Hur tänker ni kring det idag?

– Vi får leva med det här, men i princip har vi inte ändrat inställning. Jag tycker att det är vansinnigt att man gräver ner sig 60 meter ner i jungfrulig jord. Dessutom kommer det att påverka kommunens utveckling med ökad biltrafik och annat.

Inför valet 2014 föreslog ni avgiftsfri färja under de kommande vägarbetena, hur har det gått?

– Vi har inte fått gehör för det, men däremot har vi fått Trafikverket att betala det underskott som färjan ger. Vi är glada över den framgång som Centerpartiet har haft vad beträffar pendelbåten. Det är förvisso Centerns landstingsråd Gustav Hemming som har sett till att det här blir genomfört.

Inför valet 2014 sa ni att ni ville driva frågan om en färja norrut.

– Det vill vi fortfarande, det är en viktig förbindelse.

Ni ingår i Ekeröalliansen, hur mycket kan Centern som enskilt parti påverka?

– Vi påverkar väldigt mycket internt, men den debatten går inte ut i offentligheten. Men vi har väldigt bra och intensiva diskussioner inom alliansgruppen. Trots att vi bara har tre mandat i fullmäktige, har vi representation i samtliga styrelser och nämnder och vice ordförandeposten i kommunstyrelsen, så vi kan absolut påverka. Om man tittar på det program som finns för mandatperioden, har det i allra högsta grad en prägel av Centerpartiets politik.

På vilket sätt?

– Vi har exempelvis genomfört en giftfri vardag för våra skolbarn och byggnad av bostäder på Adelsö och i Stenhamra. Det var jag som skrev en motion om cykelvägen mellan Träkvista och Jungfrusund som nu är på plats.

Varför ska man rösta på Centerpartiet?

– För att vi tycker att miljöfrågorna, trafikfrågorna och integrationsfrågorna är viktiga. Det är tre områden där vi vill profilera oss inför den kommande mandatperioden.

På vilket sätt?

– När det gäller miljöfrågorna har vi satsat hårt på att sanera enskilda avlopp. Vi har jobbat för att få en giftfri vardag för våra skolbarn och det arbetet fortsätter. Sedan är det värnandet av kulturen som finns på Mälaröarna, att inte den blir förstörd.

Hur gör man det samtidigt som en utbyggnad sker i kommunen?

– Tanken om ett tätortsband finns, sedan tycker vi att det möjligen sker en lite för snabb byggnation. Sedan när det gäller integrationsarbetet, tycker jag att kommunen har lyckats väldigt bra.

Ungdomsläget på öarna har senaste tiden varit oroligt. Vad tänker Centerpartiet kring det?

– Jag skulle vilja ha kvar polisstationen, det betyder mycket att ha en lokal polistation här. Om vi kommer driva detta har vi inte beslutat om ännu.

Vad vill ni driva igenom när det gäller trafiken?

– Vi måste satsa mer på vattenvägarna.Vi har också en tanke om att vi behöver ytterligare en bro. Den skulle gå från Tegelbruksvägen till i närheten av Wallenbergs gravkulle. Vi behöver ha den reserven. Trafikfrågan och miljön är de allra hetaste frågorna och är det som är viktigast att vi får bukt med.

Hör hela intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också