Mälaröarnas snöröjare får beröm

Mälaröarnas snöröjare får beröm

Ena dagen vräker snön ner, nästa dag är det tö, därefter kommer kylan åter och allting fryser på – att sköta kommunens snöröjning är utmanande, men i år får de som forslar undan snön från gator och torg tummen upp.

När vintern slog till som kraftigast för ett par veckor sedan blev stora delar av Stockholm lamslaget. Kollektivtrafiken kom inte fram, bilar blev inplogade och många människor blev strandsatta. Men på Mälaröarna flöt det till största delen på. Snön plogades undan i takt med att den föll och på sociala medier hyllade många mälaröbor snöröjarnas insats.

– Jag tycker att det har fungerat jättebra i år, både med snöröjning och när det gäller sandning som behöver avvägas när det gäller mängd och kornstorlek. De klagomål som vi fått in gäller oftast att det blir vallar, men det åtgärdar vi efterhand. När det behövs forslar man bort snön till de två snöupplag som vi har på Ekerö, säger Kersti Burm, kommunens utemiljöförvaltare.

Annons

Hon berättar att kommunens avtal med dem som sköter snöhanteringen reglerar precis vad som gäller.

– Beredskap ska finnas från den 15 oktober till den 30 april. För primärvägnätet, vägar, gång- och cykelvägar gäller att dessa ska vara snöröjda och halkbekämpande inom sex timmar från att snöfallet upphör. Under ihållande snöfall ska snöröjning påbörjas vid tre centimeters snödjup. Det gäller också att infartsparkeringar ska vara färdigröjda före klockan sju på morgonen.

Annons

Leja entreprenad som utgår från Ekerö, sköter bland annat kommunens snöröjning, men de har också ansvar för flera av de stora vägföreningarnas snöhantering, liksom många företag och bostadsrättsföreningar.

– Vi har ungefär 25 maskiner i beredskap dygnet runt. De har lite olika inställelsetid och de allra flesta är egna företagare som arbetar för oss. Alla avtal har lite olika krav. En del ringer ut oss när det behövs och när det gäller andra är det vi själva som har koll, berättar Carine Fridh, Leja entreprenad och bekräftar att även de har fått mycket mejl och sms från nöjda mälaröbor.

Hon beskriver att det har varit förhållandevis knepigt att hantera snöröjningen denna vinter, då vädret varierat kraftigt från dag till dag och snabbt pendlat mellan plus- och minusgrader.

När denna tidning går i tryck har i stort sett all den snö som föll i mitten av februari töat bort och det ser ut att bli töväder ännu ett tag. Men med tanke på att beredskapstiden sträcker sig ända fram till den sista april, så hinner mycket hända ännu.

LO BÄCKLINDER

Läs också