Mälaröbarn hjälper mälaröbarn

Mälaröbarn hjälper mälaröbarn

I 111 år har färggranna majblommor prytt svenskarnas kläder till förmån för barn och ungdomar som är i behov av ekonomiskt stöd. På Mälaröarna går pengarna från försäljningen direkt till dem i närområdet som behöver hjälp.

– Vi vill visa att vi finns och att det går att söka pengar från oss till allt som gör att barn och ungdomar kan vara med i gemenskapen. Vi behandlar ansökningarna fyra gånger om året och nästa sista datum har vi satt till den 15 februari. Sedan har vi fyra veckor på oss att bedöma ansökningarna, berättar Christina Ferelius, kassör i Mälaröarnas lokala majblommeförening.

Annons

Hon berättar hur Beda Hallberg från Göteborg började med att sälja små färgade pappersblommor för tio öre styck till förmån för fattiga barn 1907. Sedan dess har verksamheten växt sig stor. Idag finns det 650 lokalföreningar i hela landet och förra året sålde nära 80 000 barn majblommor.

Av försäljningsintäkterna går 10 procent till barnet som säljer, lika mycket till klassen eller föreningen som barnet representerar och resten går till behövande i närområdet.

– Man kan söka pengar till cyklar, idrottsutrustning, föreningsavgifter, glasögon eller andra saker som kan vara svåra för familjen att ha råd med. Ibland behöver det inte vara så stora summor som behövs för att göra stor skillnad. Det är dock alltid vårdnadshavaren som söker och man behöver skicka med ett intyg om barnets situation som skrivits på av en lärare, skolsköterska, idrottsledare eller liknande.

Även om svenska skolan ska vara avgiftsfri händer det ändå allt som oftast att föreningen får in ansökningar om bidrag till skolaktiviteter som kostar pengar. Detta gör att riksföreningen också arbetar med påverkansarbete för att få politiker och myndighetspersoner att följa lagar och regler som är till för barns bästa. En stor del av riksföreningens intäkter går också till forskning som främjar barns välmående.

Annons

Christina Ferelius sköter det administrativa i lokalföreningen och håller i kontakten med skolor och föreningar som säljer. Men besluten om vilka av de sökande som får bidrag fattas av en liten grupp personer som arbetar inom skola och barnomsorg.

På Mälaröarna är det enligt traditionen scoutföreningarna som står för den största majblommeförsäljningen, men på senare år har även många skolklasser i kommunen nappat på erbjudandet om att sälja blommorna.

– En del är oroliga för barnens säkerhet när de hanterar pengar, men vi har bra säkerhetsregler som vi alltid förankrar hos föräldrarna. Vi jobbar också hårt för att få till kontantlös försäljning. Redan förra året började vi med sms-betalning och vi håller på att titta på en lösning som gör att man kan betala med swish.

Snart släpps beskedet om vilken av alla de färgställningar som föreslagits av barn, som vunnit årets omröstning. Förra året var det en röd blomma med svarta prickar och guldfärgad pistill i mitten, ritad av en elvaårig flicka, som vann. Under några veckor i april är det sedan dags för försäljarna att ge sig ut i samhället med sina försäljningsväskor.

LO BÄCKLINDER

Läs också