Mälaröbor testar datortjänster

Mälaröbor testar datortjänster

I en efterlysning på sin hemsida söker Ekerö kommun testpersoner som vill vara med och hjälpa till under den ”digitaliseringsresa” som kommunen är i färd med att göra. Maria Svensson, chef för digitalisering och service på Ekerö kommun, berättar mer om uppdraget.

Vad är det för personer som ni söker?
– Vi söker personer som bor i kommunen i alla åldrar med olika typer av bakgrund och digital mognad, eftersom vår ambition är att våra digitala tjänster ska vara tillgängliga för alla och möta deras behov.

Har ni fått några svar ännu?
– Ja, vi har fått ett 70-tal intressenter.

Hur kommer ”testerna” att gå till?
– Testen kommer att variera  beroende på vad vi digitaliserar och vilka svar vi söker. Det kan vara att svara på en enkät, bli intervjuad, ge feedback på en design eller observeras vid användandet av en tänkt digital tjänst eller funktion. Vi tar kontakt med de personer som visat intresse för att delta innan testet och beskriver hur det kommer att genomföras.

Annons

Vad är det för digitaliseringar som ni står inför?
– Under året kommer vi att arbeta med digitalisering på bred front. Bland annat kommer vi att göra om vår hemsida med fokus på att göra det enkelt att uträtta sina ärenden, ta fram nya e-tjänster, och utöka servicen i vårt kontaktcenter, Ekerö direkt, genom att anställa en digital medarbetare som kan svara på frågor även utanför ordinarie kontorstid. Vi är måna om att involvera de som kommer att bli användare av våra digitala tjänster i alla dessa digitaliseringsprojekt. Vi vill att tjänsterna ska bli så användarvänliga och enkla som möjligt och samtidigt möta de behov våra invånare har.

Vad innebär det att ”anställa en digital medarbetare”?
– Det betyder att vi kommer införa en så kallad ”chatbot” som kan svara på frågor med hjälp av artificiell intelligens. Man kan också träna den i att ställa följdfrågor till exempel vilket gör att den kan fungera nästintill lika bra som en kundtjänstmedarbetare.
Får man något för besväret?
– I vissa fall kommer vi att tacka för hjälpen med en biocheck eller liknande. Vi tror dock att den största belöningen för dem som medverkar är den stolthet vi hoppas att deltagare känner av att ha varit med bidragit till att skapa bra digitala tjänster för alla invånare i Ekerö kommun.

LO BÄCKLINDER

Läs också