Mälaröproducerader ljudböcker

Mälaröproducerader ljudböcker

Inom kort kan mälaröarnas bokmalar lyssna på lokalproducerade ljudböcker i sina lurar. De flesta av dem såväl skrivna som inspelade på Mälaröarna. Vissa av dem utspelar sig till och med i lokala omgivningar.

När Janne Person, som länge haft både byrålådor och hårddiskar fulla av färdiga och halvfärdiga böcker, försökte hitta förlag som ville ge ut dem, slutade det med att han själv startade ett.

– Entreprenören i mig sa att det är klart att jag ska göra det själv, slår han fast.

Annons

Så i slutet av januari kommer det vara möjligt för Storytells alla kunder att lyssna på böcker producerade av ljudboksförlaget Kadabra, som är startat som en delverksamhet av Janne Perssons reklambyrå Salabim. Senare under året kommer titlarna även finnas tillgängliga genom andra återförsäljare av ljudböcker.

– Jag tror att det kommer att bli mer och mer vanligt att man lyssnar på böcker istället för att läsa dem. Förutom att man kan lyssna vid många olika tillfällen när man inte kan läsa, så kan man addera så mycket till en berättelse genom en bra uppläsare. Därför tänkte jag att jag skulle göra tvärtom mot vad alla andra förlag gör och publicera ljudboken först. Senare kanske det blir aktuellt att trycka den, förklarar Janne Persson, som själv har skrivit flera av böckerna som ingår i utbudet som kommer utökas allt eftersom.

Annons

I dagsläget finns några böcker inlästa och tillgängliga även för provlyssning på förlagets hemsida.

– De första titlar som vi presenterar är väldigt varierade. Det är allt från barnböcker och en självhjälpsbok till en skräckroman, men vi för samtal med flera andra författare, fortsätter han.

Den senaste boken han själv skrivit och som finns färdiginläst, är en skräckroman på temat artificiell intelligens, multipla personligheter och människans strävan efter odödlighet.

– Det mesta i boken kretsar kring Stenhuggarbyn i Stenhamra och det finns flera karaktärer i boken som är inspirerade av levande personer som jag tror att en del läsare kan känna igen, berättar Janne och nämner bland annat en lokaltidningsjournalist som är lite för nyfiken för sitt eget bästa…

LO BÄCKLINDER

Läs också