Målet är självständighet

Målet är självständighet

Arbetslöshet och språksvårigheter är två av de stora fällorna som hindrar nyanländas möjligheter till integration i Sverige. Sedan början av januari har Ekerö kommuns integrationssatsning ”Självständighet 365” pågått. Där får deltagarna extra möjligheter till språkträning och samhällsorientering för att i förlängningen kunna försörja sig själva.

– Det brukar vara ungefär tio deltagare vid varje tillfälle som vi träffas här, men just idag är det en grupp som är iväg till Arbetsförmedlingen för en speciell information så vi är inte så många, berättar Jeanette Andersson, handläggare på kommunens centrum för vuxenutbildning och arbete.

Annons

Det är en nyfiken och brokig grupp som samlats i lokalen i Ekerö centrum en onsdagsförmiddag i mars. De kommer från olika länder, har varierande upplevelser samt erfarenheter i bagaget. Gemensamt för dem alla är dock att de är nyanlända och bosatta i Ekerö kommun. De deltar i ett program som syftar till att deltagarna ”ska uppnå egen försörjning i form av arbete eller studier inom 365 dagar från mottagandet i kommunen”.

– En del av programmet är att man läser ”Svenska för invandrare” (SFI) två dagar i veckan och har språkträning på en arbetsplats två dagar i veckan. Där utför man arbetsuppgifter och får samtidigt träna på det svenska språket, säger Jeanette Andersson.

Annons

En av kursdeltagarna praktiserar på ett stort hotell i Stockholm, en annan i en matbutik och en tredje i en skolbespisning. Tanken är att praktiken ska knyta an till något man arbetat med tidigare eller kan tänka sig att arbeta med för att vara ett första steg mot arbetsmarknad eller utbildning.

– En dag i veckan ses vi här och då har vi en fördjupad samhällsorientering som rör olika teman. Det kan handla om traditioner, hur man söker bostad eller yrkesorientering för att ge fördjupad kunskap om vad det finns för olika yrken.

Museibesök, besök från organisationer som arbetar med familjestöd till exempel, individuella samtal och allmänt prat om frågor som uppstår bland deltagarna, gör att tiden går fort när gruppen träffas. Översättningsprogrammen i mobiltelefonerna går varma och alla hjälps åt med att tolka och förklara.

– Det blir mycket skratt och glädje och vi hjälps åt så att alla förstår. Alla deltagare är väldigt intresserade och det blir diskussioner vad vi än pratar om, konstaterar Jeanette Andersson.

LO BÄCKLINDER

Läs också