Många bisamhällen har dött

Många bisamhällen har dött

Den mystiska bidöden har orsakat massdöd i stora delar av världen och på Mälaröarna är man inte förskonad från denna epidemi.

– Under de senaste två åren och framförallt under senaste vintern, har ungefär hälften av bisamhällena på Mälaröarna dött och vi vet inte riktigt vad det beror på, säger Mats Andersson, ordförande för Mälaröarnas biodlarförening.

– Vi tror att det kan vara flera orsaker, men framförallt misstänker vi något som heter varroakvalster, fortsätter Mats Andersson.

Varroakvalster är en parasit som lever i bisamhällena. Biodlarna måste hjälpa till att hålla undan kvalstren för att bisamhällena ska kunna överleva. När man har flyttat bin över världen har man fått med det här kvalstret.

– När det går över till våra honungsbin, klarar de inte av att hålla det undan. När bina drabbas av kvalstret utvecklar de virussjukdomar. En av dessa gör att bina föds utan vingar eller att vingarna är deformerade, berättar Mats Andersson.

Bidöden påverkar alla på ett eller annat vis.

– Delvis har vi odling som kräver pollinering, som exempelvis  körsbärsträd eller äppelträd. All typ av odling drabbas. Om inte bina är där och pollinerar så finns det väldigt få andra insekter som kan dra det lasset, förklarar Mats Andersson.

Mälaröarnas biodlarförening har en plan för hur man ska lösa problemet.

– Vi har två lite större biodlare som jobbar för att driva upp nya samhällen och odla fram nya drottningar som ska bli det som kallas avläggare, det vill säga nya samhällen. Alla som har förlorat sina bin och även nya biodlare, ska erbjudas att köpa nya bin, säger Mats Andersson.

De kommer också att satsa på att sprida kunskap och utbilda föreningens medlemmar om hur man hanterar bina och varroakvalstret.

På Mälaröarna odlar man så kallade Krainerbin.

– Krainerbina passar naturen och blomningen på Mälaröarna. Kranierbin är väldigt lugna och ger förvånansvärt mycket honung, berättar Stefan Svensson, biodlare.

Alla kan hjälpa till på något vis. Det bästa är att bli biodlare själv.

– Vill man inte det kan man hjälpa bina genom att odla växter i sin trädgård som bina tycker om som blommor av alla de slag och fruktträd och buskar med blommor på. Sedan kan man också vara noga med att undvika bekämpningsmedel i sin trädgård. Något annat man kan tänka på är att ha en liten vattenreservoar som bina kan komma och dricka ur, säger Stefan Svensson.

Det är inte särskilt svårt att bli biodlare, men man kan gå en ”startupp-kurs” hos Mälaröarnas biodlarförening. De har även möten varannan söndag vid föreningsbigården i Ekebyhovsparken och alla är välkomna. På föreningens hemsida finns alla datum för dessa möten.

– Det finns också skydd som man kan låna, i början kan man känna sig lite rädd. Men det man ska tänka på är att bin vill bara ha tre saker, det är pollen, nektar och lugn och ro. Får de det så blir det världens trevligaste sysselsättning, avslutar Stefan Svensson.

FAKTA BIDÖDEN – VAD KAN DU GÖRA?

>> Odla blommande växter i trädgården

>> Sätt ut en vattenskål till bina i trädgården

>> Odla bin själv. Alla är välkomna till Mälaröarnas biodlarförening möten vid bikuporna i Ekebyhovsbacken. Datum och klockslag finns på www.malarobiodlarna.se

EWA LINNROS

FOTO: Berit Nottberg

Läs också