Många diskussioner kring yrkande

Många diskussioner kring yrkande

Årets mest omfattande kommunfullmäktigemöte, budgetförhandlingarna, ägde rum 21 november. Förhandlingarna pågick i drygt fem timmar.

– Det som är intressant är hur bra resultat kommunen presterar i förhållande till de resurser som vi har. Det är viktigt att framhäva att vi i vår budget inte lägger en sådan full med valfläsk, utan ser den långsiktiga förvaltningen av våra medborgares resurser som viktigast. Vi har nu uppnått 83 av våra 93 vallöften och kommer att närma oss 100 procent i slutet av nästa år, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) efter fullmäktiges möte. Han tillägger också att skillnaden mellan alliansens budget och oppositionens inte är så stor.

Annons

Oppositionsrådet Hanna Svensson (S) presenterade socialdemokraternas budgetförslag, där ett badhus finns med.

– Det var såklart extra kul att få presentera att kommunen faktiskt har ekonomiska förutsättningar att bygga ett badhus. Det enda som saknas är politiskt vilja och mod, sa hon efter mötet och under detsamma, kommenterade hon det överskott som kommunen kunnat presentera år efter år. Hon ifrågasatte varför man samlar i ladorna istället för att satsa mer på kommunen och ge tillbaka till skattebetalarna.

– Igår var vi några stycken på Ekebyhovs slott på internationella barndagen och träffade ungdomar. Det de önskar mest av allt är ett badhus. Det behövs en simhall i Ekerö kommun och det är inte bara bra för barnen, det är också bra för våra äldre och för oss medelålders också. Därför har vi räknat in ett badhus i vår budget, sa Hanna Svensson. 

Övriga partier presenterade sina budgetförslag men det som kanske stack ut mest under detta möte, var Miljöpartiets tilläggsyrkande på att socialnämnden ska utreda möjligheten för kvarboende i kommunen för ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år innan de får sitt asylbesked.

– Jag hoppas att var och en av er vet om att kommunen får drygt en miljon kronor av staten för att underlätta situationen för ensamkommande ungdomar som hinner fylla 18 år, innan de får beslut på sina asylansökningar. Pengarna syftar till att möjliggöra för dem att bo kvar i kommunen. Vi har en stor rikedom i civilsamhället i allmänhet och i EBO-nätverket i synnerhet som redan öppnat sina hem helt utan ersättning. Det enda vi behöver göra från politiskt håll är att slussa dessa pengar vidare till civilsamhällets organisationer, för att i samverkan med kommunen hitta boenden för dessa få ungdomar som fyller 18 före sommaren. Det behöver inte kosta kommunen en krona, sa Ulrika Sandin (MP).

Adam Reuterskiöld tyckte inte att diskussionen om tilläggsyrkandet passade på fullmäktige utan istället i socialnämnden, men Inger Andersén (S), andre vice ordförande i socialnämnden höll inte med.

– Det här är någonting som berör oss alla. Jag tror att det är viktigt att vi i fullmäktige enas kring detta och inte bara lämna över det till socialnämnden, sa Inger Andersén.

Mötet ajournerades för överläggningar om säryrkandet skulle beslutas om i fullmäktige, vilket blev fallet även om socialnämndens ordförande Kjell Öhrström (M), meddelade att ärendet skulle tas upp på nämndens möte nästkommande dag.

Alliansen yrkade avslag på yrkandet, Socialdemokraterna, Öpartiet och Liberalerna biföll Miljöpartiets yrkande.

Det blev votering där säryrkandet avslogs med 20 röster mot 18.

– Jag är helt ointresserad av om vi vann omröstningen eller inte. Det viktiga är att ungdomarna får stanna och om det är viktigt för Ekeröalliansen att fatta det beslutet själva, så är det helt ok. Bara de gör det, kommenterade Ulrika Sandin efter mötet.

Mycket mer avhandlades självklart under det fem timmar långa mötet och den som vill fördjupa sig i mötet, kan begära ut ljudfilen från kommunen.

EWA LINNROS

Läs också