Många frågor om trafiken

Många frågor om trafiken

Säsongens sista sändning av tidningens radioprogram ”God kväll Mälaröarna” ägnades till stor del åt trafikfrågor kring förbifarten och breddningen av Ekerövägen samt konsekvenserna av detta arbete. Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M), kommunstyrelsens ordförande Adam Reuterskiöld (M) och oppositionsrådet Hanna Svensson (S), fanns på plats i studion.

Många frågor hade skickats in till programmet och en hel del rörde infartsparkeringar.

– Vi är från kommunens sida ganska kritiska till Trafikverket som inte har förmått att presentera en infartsparkering. Från början var det så att det skulle vara full framkomlighet under vägbyggnationerna, sedan har man backat på det och det kan jag ha viss förståelse för. Men vi har ställt ett antal krav och infartsparkering är ett av dem. Då ingenting skett, har vi från Ekeröalliansens sida sett att vi måste göra någonting nu, sa Adam Reuterskiöld.

Det som utreds nu är en helt ny infartsparkering samt utvidgning av parkeringarna vid Skå, Träkvista och Tappström. Man tittar även på tomten bredvid Lidl på Ekerö.

– Vi hoppas att vi kan komma överens med markägaren om att vi kan utnyttja marken till parkering innan de ska börja bygga, förklarade Adam Reuterskiöld. 

Kollektivtrafiken är en viktig del för att färre ska ta bil och därmed minska köerna, men har SL planerat för utökad kollektivtrafik för Mälaröarna under byggnationen av förbifarten och breddningen av Ekerövägen?

– Under de senaste åren har vi gjort utökning av trafiken. Under 2019 har vi utökat antalet bussavgångar i kommunen med 1 200, vilket är en historiskt stor ökning. Men vi vet att mer behöver göras, svarade Kristoffer Tamsons.

– Vi ska dock vara medvetna om att vi har fortfarande färre bussar än vi hade före neddragningen av linjer som gjordes inför 2015. Det här gör att fler människor måste ta bilen till infartsparkeringarna eftersom bussarna till ytterområdena har dragit ner så pass kraftigt. Det finns en hel del skolbarn som också drabbas hårt så vi behöver få till en lösning inom kommunen, kommenterade Hanna Svensson.

Finns det hopp för en utökning av busstrafiken i ytterområdena?

– Vi tittar ständigt på detta och vi vill gärna göra förstärkningar och förbättringar. Men vi måste se till hela länet och alla behov där. Många gånger är det också efterfrågan som styr, det vill säga, finns det tillräckligt många resenärer för att man ska köra en buss? Där jobbar vi med en annan idé som vi hoppas på och det är så kallad anropsstyrd trafik. Det vill säga att man i delar där det inte bor så många och där många bussar idag kör tomma till stor del, kanske kan jobba med mindre bussar eller taxi som en kompletterande lösning, svarade Kristoffer Tamsons.

Pendelbåten är ett uppskattat inslag och många hoppas på att befintlig linje får fler turer men också, att andra linjer kommer till.

– Det tycker jag att vi ska vara öppna för och titta på ständigt. Det är många som önskar en snabb pendelbåt med så få stopp som möjligt, andra tycker att den ska lägga till vid flera platser så att så många som möjligt kan nyttja den. Det får man väga mot varandra. Vi får titta på fortsättningen på ett bra och konstruktivt sätt från vår sida, men också tillsammans med kommunerna. Vi arbetar med en utredning som tittar på vad som ska hända härnäst med pendelbåtstrafiken i länet, sa Kristoffer Tamsons.

– Pendelbåten är en av de tre hörnpelarna som vi tror att Trafikverket, kommunen men även regionen måste jobba ihop kring. Det behövs flera båtar både på den linjen och på andra sträckningar. Det andra är fler vägar ut till kommunen och det tredje är infartsparkeringar, sa Adam Reuterskiöld och tillade:

– Det är många saker som kommunen arbetar med som inte är kommunala angelägenheter. Där har vi under förra mandatperioden jobbat väldigt hårt med ledningen för Stockholms stad att man ska titta på sträckan mellan Nockeby och Brommaplan och även Brommaplansrondellen. Nu för vi en dialog om att göra någonting så att bussarna får tillgång till ett kollektivkörfält från Brommaplan på eftermiddagarna, så att de får fri väg.

EWA LINNROS

Läs också