Många namn fast samma plats

Många namn fast samma plats

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens informationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”

I Jungfrusund finns nu tre olika platsbenämningar. Där färjan lägger till heter det ”Jungfrusunds sjöstad”. I Marinområdet har de haft namnet ”Jungfrusunds skärgårdsstad” men nu finns det även uppsatt i detta område på ett nybyggt kontorshus ”Ekerö sjöstad”. Hur är detta möjligt att så pass liten ytan fått flera olika namn? 

– Arbetsnamnet Jungfrusunds sjöstad var med i detaljplaneringen för det område som NCC bygger vid färjeläget. De övriga två är privata. Jungfrusunds skärgårdsstad är marinaområdet som ägs av Ladza fastigheter. Däremot vet vi inte hur namnet Ekerö sjöstad kommit till, så det kommer planchefen kontrollera med byggnadsnämnden om de har beslutat vad de nya gatorna i Jungfrusund ska heta. Men historiskt har platsen hetat Jungfrusund i många hundra år.

Varför står det ingenting på kommunens hemsida om att Liberalerna gått ur Alliansen?

– Här var det så att varje parti bestämde sig för att  gå ut på respektive hemsida och berätta om vad som skett. I första hand är kommunens hemsida till för att informera om beslut fattade av politiken och det som rör kommunens verksamheter.

Vill gärna få uppföljningen på min fråga om hur kommunen ställer sig till bävrarnas framfart vid vattnet vid promenadstråket mellan Närlunda och Älvnäs? 

– Vår utemiljöförvaltare meddelar att vi är medvetna om problemet i kommunen och man kommer att ta upp detta med kommunens skyddsjaktlag. Det är kanske lite tråkigt, men förmodligen behöver man skjuta av lite för att få kontroll på problemet.

Varför heter det Färjestaden? Har det funnits en färja här och varför försvann den i så fall? Vore kanske läge att ha en färja där.

– I boken ”Mälaröarna – kulturhistoriska miljöer” skriven av Peter Bratt, finns en karta över Färentuna härad 1853. Då heter det Färjstad och det har funnits en förbindelse mellan Hässelby och Färjstaden för just persontrafik och sedermera också cykel. Som det ser ut idag, har kommunen tillsammans med Trafikverket utrett om man kan dra en färjelinje här igen, men den frågan ligger på is i nuläget. Men det är inte omöjligt att frågan tas upp igen, men vägdragningen fram till detta färjeläge är inte helt lätt att lösa. 

Jag vill gärna höra kommunfullmäktigemöten i efterhand, även dem som varit under förra året. Har kommunen dessa lagrade?

– Ja, vi spelar in dem digitalt och sedan lagrar vi dem på en server. Via vår hemsida kan man beställa inspelningar från bakåt i tiden och även det senaste kommunfullmäktigemötet.         

EWA LINNROS

Läs också