Många upprörda när uteplatser ska göras om

Många upprörda när uteplatser ska göras om

Många av de boende har lagt ned både tid och pengar på sina uteplatser i området kring Wrangels väg. Nu upprörs de över Ekerö bostäders planer på att riva alla gamla uteplatser och bygga nytt.

Byggnationen av nya bostäder på Wrangelsväg har pågått under ett par år, men nu är det mesta klart.

– Det har varit jobbigt med stambyte, takbyte, förlust av parkering, garage och av gemensamhetslokal under flera år. Till det alla nybyggen bredvid och inom området samt avsaknad av belysning under vinterns mörker tillsammans med inget markunderhåll. Nu börjar vi närma oss slutet av alla satsningar och då kommer en ny kalldusch i form av en liten notis i Ekerö bostäders tidning: ”Vi ska riva alla uteplatser! Ny plattsättning, plank emellan och buskar utanför”, säger en boende som varit hyresgäst i området sedan 2009.

Hen berättar om en kommunikationen med Ekerö bostäder 2010, kring förbättringar av utemiljön framför husen. Det resulterade i ett gemensamt projekt med de boende. De lämnade in en ritning på förslag som Ekerö bostäder godkände och också sponsrade för inköp av buskar.

– Jag har planterat buskar och själv bekostat och ersatt de som inte tog sig. Det har varit ett pågående projekt i nio år och nu meddelar man alltså med en notis att allt ska bort. Dessutom kommer uteplatsen att minskas med någon meter, berättar den boende.

Claes Vikström är fastighetschef på Ekerö bostäder och MN träffar honom på plats. Uteplatserna har stor variation, en del har till exempel trädäck, andra har stenläggning och på några är det gräsmatta. Vissa uteplatser är välskötta, andra ser eftersatta ut.

– Jag vet inte exakt vad som sades för tio år sedan. Det kan ju vara så att man har fått material av oss och tillåtelse att göra vissa saker. Men nu är vi här idag och det ser ut som det gör. I och med nyproduktionen har allmänytorna blivit dåliga. Vi har också sett att behovet av att uteplatserna snyggas till finns. Därför tar vi nu ett helhetstag och passar på att fräscha upp allting, förklarar Claes Vikström.

planen är ett grundkoncept med stenplattor som läggs cirka tre meter ut från väggen. Plank kommer att avdela uteplatserna mellan varje lägenhet.

– På utsidan planteras en häck men vi kommer också där det är möjligt, ta hänsyn till önskemål om det är någon buske man är rädd om som man vill behålla. Vår ambition är att göra det trivsamt för hyresgästerna, säger Claes Vikström. 

Ett annat problem med en del befintliga buskar och träd som vuxit sig stora, är att rötterna förstör husen.

Hyresgästesterna har också reagerat starkt på den dåliga kommunikationen kring det hela.

– Ekerö bostäders bristande information och näst intill obefintliga kommunikation är under all kritik. De har en vana att informera på ett sätt som ger ramaskri hos hyresgäster, allt är beslutat när besked ges och efter de mastiga reaktionerna pudlar de. Inte så att de någonsin backar men i alla fall informerar och i bästa fall arrangerar möte för kommunikation. Vilket ändå inte ger någon förändring på redan taget beslut. De ursäktar sig med att de inte kan informera om något innan upphandlingar är klara, kommenterar en boende.

Claes Vikström säger att man har haft och också kommer att ha en dialog med hyresgästerna kring projektet.

Hyresgästerna tycker också att det är hemskt att ännu en sommar ska förstöras av byggarbeten.

– Det har varit stökigt här under ett par år och vi förstår att man är less på allt byggarbete. Men vi kan inte göra markarbetet på vintern, säger Claes Vikström.

Informationen gick ut till hyresgästerna i början på april. Närmast ska arbetet upphandlas. Om upphandlingen flyter på som den ska, ska entreprenören därefter planera arbetet och presentera en plan som Ekerö bostäder ska godkänna.

– I de bästa av världar kommer arbetet igång någon gång i juni. Jag kan inte lova det, men vi kanske stänger ner arbetet under några veckor när det är semestrar så att man inte störs så mycket då. Sedan ska störningen för varje huskropp bli så liten som möjligt. Därför är vår tanke att man hellre gör klart en hel baksida under några veckor och sedan flyttar man sig till nästa, säger Claes Vikström.

EWA LINNROS

Läs också