Medborgardialog gav effekt

Medborgardialog gav effekt

Uppslutningen blev stor till kommunens medborgardialog, framförallt när det gällde byggnadsfrågor. Intresset var så stort att ett extra möte kommer att arrangeras.

Kommunen bjöd in till medborgardialog den 3 oktober och tre ”stationer” med tjänstemän och politiker, hade riggats i Mälarökyrkan. Det var kultur- och fritid, trafikfrågor och bostäder och samhällsbyggnad.

Det sistnämnda var den som drog flest kommuninvånare. Flera av dem kom bland annat för frågor kring den planerade placeringen av Birkaskolan.

– Vi ifrågasätter hur processen har gått till. Jag skulle vilja veta hur kommunen resonerar när man säger att man hittar ingen mark för en kommunal skola, men när ett privat intresse kommer in, då trycker man in det i översiktsplanen. Det står dessutom i detaljplanen att området är för allmänhetens nytta, men här går man emot sin egen detaljplan till fördel för privata intressen, kommenterade en av de som kommit.

Andra områden som diskuterades var planerna för nybyggnation vid Träkvista torg där boende protesterade starkt för de höghusliknande byggnader som planeras här. Närlundaområdets exploatering kom också upp samt parhusen på Gällstaö, Ekerö bostäders framtid och överlag hur bygglov hanteras i kommunen.

Några direkta svar på frågorna gavs inte. Ove Wallin (C), förste vice ordförande i kommunstyrelsen kommenterade:

– Problemet är att vad vi än gör, finns det alltid någon som inte tycker om det.

Här utbröt besökarna i skratt och ett sammelsurium av kommentarer.

– Har någon av er från byggnadsnämnden varit på plats och tittat hur det ser ut och vilka konsekvenser det blir om skolan byggs? frågade sig en person och Arnulf Langlet (M), ordförande i byggnadsnämnden svarade:

– Jag tar med mig det och gör en anteckning om att de politiker som inte varit där åker dit och tittar.

Det övergripande intrycket var att många upplevde att kommunen inte lyssnar på invånarnas synpunkter.

– Det finns ingen dialog. Ni politiker och inte minst tjänstemännen på kontoren, måste lära sig att inte bara säga ”jag har hört vad du säger”. Det måste resultera i ett papper som beskriver vad som sagts och vilka åtgärder som följer. Gör det inte det, tröttnar vi och till slut blir det en opposition som blir svårhanterlig när vi känner att ni faktiskt inte lyssnar, sa en av besökarna.

Detta resulterade till slut i att ett organiserat möte med politiker och tjänstemän kommer att arrangeras kring bostads- och samhällsbyggnadsfrågor.

– Vi var överrumplade över uppslutningen, men det blev inte hanterbart. Därför ska vi hitta ett datum för ett möte med medborgarna där vi kan sitta i en panel och då vara lite mer förberedda för de frågor som kom upp. Det var många relevanta frågor och engagerade medborgare och det är vi inte heller så vana med på det här sättet, säger Ove Wallin dagen efter medborgardialogen.

EWA LINNROS

Läs också