#Metoo – hur agerar kommunen?

#Metoo – hur agerar kommunen?

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare. Nedan följer några av dem.

Efter alla ”metoo”-effekter tillsätts utredningar och ingående arbete med att få bukt på sexuella trakasserier på arbetsplatser. Därför undrar jag om det inom kommunen finns någon speciell hantering för detta?

– I kommunens personalpolicy står det tydligt att kommunen som arbetsplats ska präglas av allas lika värde och vara fri från diskriminering, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Samtliga anställda har ett ansvar att reagera och agera vid misstanke om detta skulle förekomma. Vi har nyligen gjort en undersökning där några har angett att de blivit sexuellt trakasserade och detta följer vi upp just nu.

Läser att man i kommunhuset ska bygga öppet landskap på prov och blir mycket förvånad. Modellen är förlegad och bevisad som dålig i många avseenden. Testet som görs med detta bygge som kostar x antal skattepengar, är dömt att misslyckas och gör det så måste man ju bygga om igen. Har den här styrgruppen som arbetar med detta tagit del av alla rapporter som visar på hur tokigt detta är?

– Styrgruppen har gjort en hel del fältstudier och besökt motsvarigheter i  andra kommuner som har gått in i det här sättet att arbeta. Man har tagit del av vilka hinder de har stött på och vi har gått igenom, vilka bitar som kan gå fel. Det kommer också att vara en testperiod, hur lång den blir beror lite på hur det här faller ut. Det finns en generell modell för hur man inför det här, men vi måste finna vår väg.

Nu ska man göra en stor ombyggnad av färjeläget och efter dryga 20 år kasta pengar i sjön. För visst är det så att när Förbifart Stockholm väl är färdigbyggd så finns det inget underlag att fortsätta med färjetrafiken?

– Anledningen till att man bygger nu är delvis att vi har haft en stor ombyggnation av hela området med nya bostäder. Då krävs det nya angörningar. Det gäller då inte bara bilarna som ska åka på och av färjan. Bussarna ska få plats och det ska finnas gång och cykelvägar. Färjan ska inte heller läggas ned i framtiden, detta är också utrett. Regionen växer och också Ekerö kommun kommer få fler invånare. Färjan har även en  samhällsviktig funktion, det kan bli stopp och köer även på den nya förbifarten och andra angöringsvägar. Då behövs färjan som en extra resurs.

Det sägs att det endast kommer att finnas två kö-körfält öppna för personbilstrafik medan de andra byggs om. Detta kommer att innebära att kö i rusningstrafiken sträcker sig flera hundra meter, förbi vägkorsningen och ned mot marinan. I vinter kommer bilarna i kön att stå där och ånga avgaser utanför barnfamiljernas hus.

– Med ombyggnation så blir det tyvärr en del olägenheter och vi ber alla om överseende och tålamod under den här tiden. Men målbilden är att det fram mot april, maj kommer att finnas fler köplatser för personbilar och lastbilar. Det ska också bli en mer trafiksäker miljö för gång- och cykelresenärerna. Det ska också byggas en ny infartsparkering på platsen.

EWA LINNROS

Läs också