”Modern” brandbil och breddning av väg

”Modern” brandbil och breddning av väg

”Krav på fyrfilig väg genom Drottningholm” – det skulle kunna vara en rubrik i nutid, men denna finner man i MN 1969. Där kan man också läsa om att Ekerö brandkår har fått en ny brandbil.

”Ekerö brandkår har i många år levt i kappsäck”, skriver MN 1969. På grund av utrymmesbrist har materielen förvarats hemma hos olika brandmän. Men i och med att den nya brandstationen vid Bryggavägen 10 tagits i bruk vintern 1969, har utrustningen kunnat flyttas dit.

Brandberedskapen på Ekerö förstärks också då ”borgarbrandkåren” fått en ny, högeffektiv brandbil med en vattentank som rymmer 3 000 liter. Den tidigare brandbilen tog endast 800 liter. Brandchefen och handelsträdgårdsmästaren Per-Åke Sandberg, Träkvista, har också begärt att kommunen ska köpa in en utryckningsbåt med motorspruta.

Förslaget tillstyrks också av Brandstyrelsen och om kommunfullmäktige bifaller ska båten levereras 1970.

Redan 1969 var en breddning av Ekerövägen på tapeten. I vägförvaltningens arbetsplan ska både Nockeby- och Drottningholmsbron bli fyrfiliga liksom sträckan mellan broarna på Kärsön. Men på Lovön skulle den fyrfiliga vägen bara fortsätta 50 meter för att sedan i höjd med dåvarande värdshuset, övergå till två filer.

Ekerö kommunalnämnd föreslår i en klagoskrift över vägförvaltningens arbete för Nockeby- och Drottningholmsbron jämte anslutningsvägar, att vägen bör byggas ut till fyra filer genom Drottningholm fram till Karusellplan.

Det blev inte så mycket av detta, inte heller blev det något av kommunalnämndens förslag om en tunnel under landsvägen mellan Drottningholmsbebyggelsen norr om landsvägen och slottsparken.

EWA LINNROS

Läs också