Monika ser lösning på bostadsbristen

Monika ser lösning på bostadsbristen

Som nybliven ordförande i ”Välkommen till Mälaröarna”, är Monika Keiller fylld av energi och tankar om hur föreningen ska kunna arbete vidare för att stötta kommunens nyanlända invånare. Fortsatta förutsättningslösa möten och nya möjligheter till att lösa bostadssituationen, är några de områden hon vill fokusera på.

Redan då den stora flyktingströmmen pågick under 2015, började mälaröborna engagera sig i volontärarbete och organisera sig i nätverk för att stötta nyanlända på olika sätt. I slutet av 2016 fick den lösa sammansättningen en mer fast form och ”Välkommen till Mälaröarna” bildades. Sedan dess har föreningen samverkat med många andra samhällsaktörer och bidragit till integrationen av nyanlända på otaliga sätt.

–Vi har ett projekt för körkort där där kommunens Idélabb stöttar med studiecirklar för teorin och vi hjälper till med att leta handledare. En annan del handlar om att vi välkomnar nyanlända familjer i samarbete med Ekerö pastorat och exempelvis ordnar sociala och kulturella aktiviteter, berättar Stefan Pettersson, som varit engagerad volontär och god man ända sedan den första flyktingvågen kom 2015.

Monika Keiller har precis axlat manteln som ordförande i föreningen och ser ett nytt behov där föreningen kan vara med och skapa förutsättningar, med hjälp av sina erfarenheter av att hjälpa ensamkommande att ordna bostad hos välvilliga mälaröbor. I dagsläget har 28 unga personer som annars skulle ha fått flytta från kommunen och lämna skola och sociala sammanhang, fått boende hemma hos privatpersoner.

– Vi står inför att många av de nyanlända kommer att bli utan bostad, då de två år som de får hjälp av kommunen med bostadsfrågan, har gått ut och de tvingas söka bostad i hela Sverige. Med det riskerar man att integrationsinsatsen går om intet och att de får börja från början där de hamnar. Det strider mot sunt förnuft och är ett slöseri med både statens och kommunens investerade energi och pengar, säger hon och fortsätter:

– Samtidigt har vi en situation där många äldre personer bor kvar i överdimensionerade bostäder för att de inte har råd att flytta.

Hon ser en möjlighet att koppla ihop dessa två grupper och alla goda effekter det skulle kunna medföra. Att få sällskap i huset och hjälp med vissa sysslor, samtidigt som möten mellan människor skapar förståelse och engagemang, är bara några av synergieffekterna hon pekar på. Föreningen har också träffat kommunen runt just denna fråga och arbetar vidare med att försöka hitta lösningar för att arrangera enklare uthyrning.

Både Monika Keiller och Stefan Pettersson berättar om många stora och små människomöten som de varit med om, eller hört talas om och är eniga om att det är dessa möten som är grunden till att lösa många problem kopplade till invandring.

– Våga besöka ett språkkafé och jag lovar att du kommer upptäcka att bara genom att göra en liten ansträngning kan du göra stor skillnad. Gemensamt för de nyanlända är att de alla kommer hit utan några kontakter och bara genom att besöka ett språkkafé en timma och prata svenska så gör du skillnad, säger Monika Keiller.

LO BÄCKLINDER

Läs också