Möten mellan religioner i Stenhamra församlingsgård

Möten mellan religioner i Stenhamra församlingsgård

Sedan hösten 2015 leder Yngve Göransson, präst i Färingsö församling, ett arbete där människor från olika religiösa hemvister och med olika trosuppfattningar möts för samtal och diskussion.
– Det handlar om att vara sann mot sig själv och öppen mot andra, säger Yngve.

Vad var det då som fick Yngve Göransson att inleda arbetet med religionsdialog?
– Det berodde på att jag fick en hel del frågor från församlingens medlemmar om bland annat invandring, integration, islam, islamism och terrorism berättar Yngve.

– Det var svåra frågor att svara på och jag insåg att jag behövde fördjupa mina kunskaper. Jag plöjde igenom rapporter, böcker och artiklar varefter jag gick en utbildning om ”Islam och kristendom: religionsmöte i historia och nutid”. Sedan dess har jag ständigt nya böcker som väntar på nattduksbordet. Det finns alltid mer att lära sig och kunskap är just det som behövs för att vi ska förstå varandra och kunna leva tillsammans i fred och med respekt för varandra, säger Yngve.

Seminariekvällarna och samtalen har sedan starten blivit många i Stenhamra församlingsgård. Gäster har avlöst varandra och många har kommit för att lyssna och själva fördjupa sina kunskaper. Ämnen råder det inte någon brist på. Det har bland annat talats om ”Kristendom och islam i det moderna samhället”, ”Israel i Mellanöstern”, ”Jude i Sverige idag” och ”Vad är sionism?”
Men varför behövs då en dialog mellan religionerna?
– Religionsdialog handlar inte om att ”blanda” religioner eller att skapa en ny religion med komponenter från till exempel islam, kristendom och judendom. Snarare handlar det om att tydliggöra den egna traditionen och i respekt möta den andres tydliggörande. Utifrån förståelsen av den egna traditionen och den andres kan ett konstruktivt och givande samtal uppstå, säger Yngve och fortsätter:

– Vi ska komma ihåg att människor som kommer till vårt land ofta bär med sig en självklar relation till religiösa tankesätt och andliga erfarenheter. De möter ett sekulariserat samhälle, alltså ett samhälle med liten religiös anknytning som saknar väsentliga kunskaper om religiös tro. Att möta människor med stark religiös anknytning kräver av oss som kyrka kunskaper om den andre och en tydlighet och trygghet i den egna religiösa tron och traditionen.

Under våren fortsätter religionsdialogerna i Stenhamra församlingsgård.

I februari kommer Awad Olwan från Guds hus i Fisksätra och Rabin Ute Steyer från Stockholm judiska församling. Temat är likheter, skillnader, problem och möjligheter mellan de tre Abrahamitiska religionerna. I mars kommer Max Safir som överlevde förintelsen och i april blir det två dialogtillfällen. Den första har temat ”Hur ser Svenska kyrkan på Israel och konflikten i Mellanöstern?” som leds av Annika Borg, präst i Svenska kyrkan och Erik Lysén, internationell chef i Svenska kyrkan. Det andra dialogtillfället blir en församlingsutfärd till Judiska församlingen i Stockholm.

EWA LINNROS

Läs också