När blir nya bussdepån klar?

När blir nya bussdepån klar?

Här kommer de senaste frågorna från er läsare och radiolyssnare, besvarade av kommunens kommunikationschef Johan Elfver i MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna”.

Dags att fråga igen vad som sker med bussdepån i Enlunda, är något på gång?

– De sista förlikningsavtalen vad gäller samfällighetsväg är klara så man kan komma igång med projektering och byggandet av själva depån. Nästa steg är att  SL som äger depåtomten i Ekerö centrum, kan gå vidare med försäljning av den marken för att sedan kunna finansiera byggnationen av den nya depån. Det är många steg på vägen. 

Hur många år kan det ta till dess att nya depån är klar?

– Det prognos jag har hört om när jag har pratat med berörda kollegor är att depån i Enlunda ska vara klar 2024.

Vilka planer har kommunen för att i nutid lösa parkeringsfrågorna?

– De planer som pågår just nu är dels för områden på Färingsö, dels för centrala Ekerö. Det är sådant som kan göras i relativ närtid. Jag kan inte ange exakta platser i nuläget men jag vet att det finns arbetshypoteser. Vi tittar även på vad vi kan göra på befintliga parkeringar för att få in ännu fler platser.  De infartsparkeringar som har diskuterats med Trafikverket kommer att dröja, därför måste kommunen in och agera själva nu.

Ni har flera gånger haft frågor uppe om belysningen på Färingsö men det kommer aldrig något riktigt svar mer än att det är Trafikverkets ansvar. Men när man vänder sig till dem får man inget svar. De stora vägarna är ännu i långa sträckor utan vägbelysning och här saknas emellanåt även ordentliga trottoarer. Gör kommunen något åt detta?

– Frågan har tagits upp vid många tillfällen, men om vi inte är väghållare så kan vi inte heller sätta upp belysning. Det är Trafikverket som är väghållare på många av dessa sträckor och då är det också deras ansvar. Det kan låta torrt, tråkigt och byråkratiskt, men vi kan inte agera själva. Men som jag sagt tidigare så har vi kontinuerliga möten med Trafikverket där vi framför önskemålen. Frågan är känd hos Trafikverket.  Kommunen har även vidtagit vissa åtgärder med belysning av gång- och cykelvägar för att förbättra situationen något.

Hör intervjun här:

EWA LINNROS

Läs också