När ska Sanduddens skola byggas ut?

När ska Sanduddens skola byggas ut?

I MN:s radioprogram ”God kväll Mälaröarna” svarar kommunens informationschef Johan Elfver på inskickade frågor från er läsare och radiolyssnare. Nedan följer några av dem.

Det var tal om att Sanduddenskolan skulle byggas ut, när ska man börja med det och när blir det klart?

– Det är inte klart ännu. När man ska bygga om en skola innebär det att det är mycket som ska utredas. Det kan exempelvis röra sig om hur evakueringen av befintlig verksamhet ska gå till, ska man vara kvar i gamla lokalerna eller ska man hyra in moduler? Man måste ta in aspekter som vad arbetsmiljöverkets regler  säger kring hur lokalerna ska se ut, så det är många frågor som ska stötas och blötas. Men målbilden är att starta ombyggnationen nästa år. 

Annons

Läste att pendelbåten får fler turer och kommer att gå på helgerna från och med hösten. Är detta alltså spikat och klart och vet ni redan nu om

tidtabellerna är klara? 

– Det är spikat och pendelbåten permanentas från den 20 augusti. Däremot är de exakta tiderna i tidtabellen inte bestämda ännu. Man tittar bland annat på den reseundersökning som har gjorts, där det har varit ett stort gensvar från resenärerna.

Annons

Läste på kommunens anslagstavla om omhändertagna fordon. ”Ägare till dessa fordon ska inom tre månader ha hämtat ut sitt fordon. För fordon som ej har hämtats ut övergår äganderätten till kommunen.” Kan äganderätten verkligen gå över till någon annan? Vad kommer kommunen göra med fordonen om de blir ”ägare” till dem?

– Vi har gått ut med en kungörelse om ett antal fordon som har förflyttats, enligt lagen om förflyttning av fordon.  Då är de flyttade till en uppställningsplats, motsvarande den som exempelvis finns i Vinsta. Då kommer fordonen stå där inom lås och bom tills dess att ägaren har möjlighet att hämta ut det. Om ett fordon har stått olovligen på tomtmark eller på en parkeringsreglerad plats eller, om fordonet stått på ett trafikfarligt sätt, då har man möjligheten att flytta på det. Man gör allt från myndighetens sida för att få tag på ägaren. Om ägaren inte hört av sig över huvud taget, då går bilen i många fall till försäljning. Men oftast är det fordon som går direkt till skrotning.

Annons

Ser väldigt många bilar med Ekerö kommuns logga på och ofta sitter bara en person i bilen. Hur många bilar har kommunen och vad kostar dessa bilar per år?

– Vi hyr idag cirka 68 motorfordon från en upphandlad leverantör.  Totalakostnaden för 2016 var 2 329 000 kronor.

Hur miljövänligt används kommunens bilar?

– Samtliga bilar som vi hyr är miljöbilar, det vill säga laddbilar eller laddhybrider. När vi ska ta oss fram, bokar vi bilar via bilpoolen och i de flesta fallen samåker vi. Men i andra fall där man ser någon åka ensam i en kommunbil, kan det ofta röra sig om hemtjänstbilar.

Hör hela intervjun här:

 

EWA LINNROS

Läs också