Näringslivsrådets nye ordförande

Näringslivsrådets nye ordförande

Kent Söderberg (M) tillträder som Näringslivsrådets nye ordförande. Han blev själv egenföretagare när han var 21 år och har sedan dess startat nya företag och varit konsult åt andra.

För 27 år sedan startade Kent Söderberg Adelsö el. Innan var han anställd, men då han fick många jobbförfrågningar ute på Adelsö där han bor än idag, frågade han sin chef om han inte kunde öppna en filial på Adelsö.

– Jag ville inte jobba svart och ville slippa åka så mycket i jobbet. Men min chef var tveksam till att öppna filial med en 21-åring och sa att jag fick starta eget istället, berättar Kent.

Företaget växte konstant och i hela 23 år drev Kent Adelsö el, innan han sålde bolaget. Men han har inte stått still sedan dess utan har fortsatt som egenföretagare. Idag har han och hustrun ett fastighetsbolag och Kent arbetar också som konsult åt andra företag.

– Jag har väl blivit lite grann den man ringer till när man har problem. Jag får hoppa in och reda upp i företagen, förklarar Kent.

Annons

Nu ska han axla Ingemar Hertz (M) mantel som ordförande i kommunens näringslivsråd.

– Han har gjort ett väldigt bra jobb. Ingemar Hertz har en djup och långvarig kunskap inom företagande och även inom politiken. Det är lite liknande min sits, säger Kent som utöver sitt mångåriga företagande, också är politiskt engagerad. Han har tidigare suttit i miljönämnden som ordinarie ledamot, som ersättare i tekniska nämnden och i kultur- och fritidsnämnden.

– Jag har alltid hållit på med företagande och näringsliv och samtidigt haft mitt politiska engagemang. Det är inte så många som har båda dessa ben att stå på, säger Kent.

Han har nu haft flera möten med Ingemar Hertz, Stefan Pellén, kommunens näringslivschef och Merete Palmberg, näringslivskoordinator och näringslivsrådets sekreterare.

– De har också gjort ett fantastiskt jobb. Idén är att vi ska fortsätta jobbet som de har påbörjat och att vi är flera som hjälps åt. Vi ska få upp förståelsen i kommunen för hur viktiga företagarna är. De står för trettio procent av våra skatteintäkter. Det handlar om att öka kontaktytorna mellan politiker och företagare och bygga upp förståelse från båda håll, säger Kent.

EWA LINNROS

Läs också