Narkotikaanvändningen ökar

Narkotikaanvändningen ökar

Fler och fler helnyktra ungdomar, fler flickor som röker än för två år sedan samt en ökande narkotikaanvändning – den nya Stockholmsenkäten visar både en hoppfull och dyster bild när det kommer till Mälaröungdomarnas drogvanor.

Den 13 september presenterades resultaten av den senaste Stockholmsenkäten, undersökningen som handlar om vad ungdomarna i årskurs nio i grundskolan och två på gymnasiet själva säger om sin alkohol- och droganvändning. I år har mer än 24 000 ungdomar i 341 skolor svarat på frågorna.

Annons

 

Siffrorna för Stockholms län visar att alkohol- och tobaksanvändningen bland ungdomar minskar, men att droganvändningen ligger kvar på höga nivåer. Dessa trender känns igen när man tittar på resultaten för Ekerö kommun.

Bland mälaröeleverna i årskurs nio svarar 59 procent att de inte dricker alkohol. Siffran är tio procent lägre än 2016, men samma som 2014 och sex procent högre än 2012.

– Den nyktra trenden håller i sig och det är härligt att se. En av framgångsfaktorerna tror vi är attitydförändringen bland föräldrar till att deras ungdomar dricker, förklarar Annica Magnusson, utvecklingsledare Ekerö kommun.

Hon beskriver hur mätningen 2016 sticker ut genom att ha väldigt positiva siffror, så jämfört med den är det en nedgång. Men man vet att vissa årskullar kan avvika rejält från trenden, därför vill man göra jämförelser över längre tid och gör man det kan man se att ungdomar som inte dricker alkohol är en stadigt ökande grupp.

– På frågan om de får dricka för sina föräldrar svarar 79 procent av eleverna i årskurs nio att de inte får det. Siffran är något högre för flickor än för pojkar. Men av resterande gruppen är det en stor del som svarat att de inte vet, säger Annica Magnusson.

Annons

Endast tre procent av niondeklassarna anger att deras föräldrar bjuder dem på alkohol, 2004 var motsvarande siffra 30 procent. Statistiken visar också att den genomsnittliga debutåldern för alkoholberusning ökat från 13,8 år till 14 år när man frågar niondeklassarna, men när de som går andra året i gymnasiet får frågan blir genomsnittsåldern 15 år.

Den rökfria trenden är också stadigt positiv. Totalt säger 10 procent av niondeklassarna att de röker ”dagligen eller ibland”. Siffran för flickor är 14 procent jämfört med 5 procent 2016 och 22 procent 2014. Bland pojkarna röker 7 procent, i stort sett samma siffra som 2016 och 2014.

När det kommer till narkotikaanvändningen bland kommunens unga så är dock siffrorna dystrare. Om man bortser från 2016 års undersökning är det en ökande trend med ungdomar som använder droger. I årskurs 2 är det 24 procent av pojkarna som säger sig ha använt narkotika och 19 procent av flickorna. Dessa siffror är högre än 2016 men ungefär desamma som 2014. Bland niondeklassarna är ökningen kraftigare och bland pojkarna är det 13 procent som säger sig ha använt narkotika någon gång och bland flickorna 6 procent. Totalt är det också 28 procent av de som inte provat, som säger sig ha haft tillfälle att använda narkotika. Denna siffra låg på 20 procent 2016 och 19 procent 2014.

– Ytterligare en siffra som sticker ut är att 30 procent av de gymnasieungdomar som säger sig ha använt cannabis, har rökt tjugo gånger eller fler, den siffran har under de senaste mätningarna legat på 14 och 17 procent. Det är en rekordhög siffra och talar för att det blir fler vaneröker cannabis och därmed riskerar att fastna i ett missbruk, säger Annika Magnusson.

LO BÄCKLINDER

Läs också