Nockebybron fastnade i morgonrusningen

Nockebybron fastnade i morgonrusningen

Många mälaröbor satt fast i bilkö mitt under rusningstrafiken 24 januari, då Nockebybron inte gick att stänga i samband med en broöppning. Kommunen har dock avtalat med Trafikverket att bron inte ska öppnas under rusningstrafik.

– Vi har en överenskommelse sedan tidigare att broöppningar endast ska ske då det inte är rusningstrafik, säger kommunens informationschef Johan Elfver.

Bron öppnades klockan 6:30 och enligt Trafikverket har man öppnat bron före rusningstrafik.

– Rusningstrafik eller tid som vi inte öppnar bron, räknas mellan klockan 07:00 till klockan 09:00. Men det är någonting vi bör se över då det kanske inte är så lämpligt att öppna strax före klockan sju, säger Stefan Jakobsson, regional säkerhetschef på Trafikverket.

Orsaken till att bron inte gick att stänga var att en så kallad låskil inte fungerade. Felet kunde avhjälpas och bron öppnade igen klockan klockan 7:52,  men det hade kunnat gå fortare. Tekniker fanns inte i närheten, dessa fick ta sig till bron via Slagstafärjan och därefter krångla sig fram i köerna mot bron.

– Enligt avtalet med Trafikverket ska de ha tekniker stand by om någonting går fel, just av den anledningen att bron är den enda landförbindelsen som kommunen har, förklarar Johan Elfver.

Stefan Jakobsson kommenterar:

– I våra avtal har teknikerna två timmars inställelsetid. Vi fick larmet klockan 6:40 och felet var åtgärdat klockan 07:52, det vill säga en dryg timma efter att bron hade fastnat.

Kommunen har krävt ett möte med Trafikverket. Utöver frågor kring lämpligheten med att öppna bron strax före rusningstrafik, vill man också utreda varför Trafikverket inte kontaktade kommunen direkt när bron hade fastnat.

– Tjänsteman i beredskap som finns i kommunen ska kontaktas omedelbart om det händer sådant här, men det har man inte gjort. Ju tidigare vi får veta vad som skett, ju mer insatser kan vi göra. Delvis när det gäller för oss att gå ut med information, men också att förbereda Färjerederiet på ökad trafikbelastning och också, att ha beredskap för vård och omhändertagande. Vi måste upprätthålla samhällsfunktionerna, de kan inte stå still och därför är det viktigt att vi blir informerade så snart som möjligt, säger Johan Elfver.

MN frågade Stefan Jakobsson varför informationen till kommunen dröjde.

– Jag har tyvärr inget svar på den frågan i dagsläget. Men vi ska se över våra kontaktvägar och varför den kontakten inte togs med en gång, så att vi får ett bättre samarbete med kommunens informationsavdelning framöver, svarar Stefan Jakobsson.

Bilisterna hänvisades under stoppet till Slagstafärjan och även här blev det långa köer. Borde inte färjan vara avgiftsfri vid händelser som denna?

– Nu var stoppet lyckligtvis inte så långt. Men vid ett långvarigt stopp kontaktar vi Färjerederiet och den körs då avgiftsfritt. Det är en överenskommelse kommunen har med Färjerederiet när det uppstår extraordinära händelser, förklarar Johan Elfver.

EWA LINNROS

Läs också