Ny felanmälningstjänst

Ny felanmälningstjänst

”Fixa min gata” heter en ny app som kommunen lanserar. Via appen kan medborgarna rapportera in fel och brister.

Med appen som är gratis, kan man när man ser någonting som man tycker borde åtgärdas, på ett enkelt sätt anmäla detta till kommunen. Det kan handla om nedskräpning, klotter eller någonting som är trasigt som exempelvis en lyktstolpe eller parkbänk.

Annons

– Felanmälan hamnar då hos kontaktcentret Ekerö direkt. Antingen kan personalen där hantera ärendet direkt eller så skickas det vidare till rätt instans för åtgärd, berättar Johan Elfver, kommunens kommunikationschef.

– Appen är ett resultat av Ekeröalliansens arbete med att kontinuerligt förbättra och förenkla för våra medborgare genom effektiva digitala lösningar i kommunens verksamhet. En testversion av ”Fixa min gata” har varit igång sedan i maj och jag hoppas att medborgarna kommer tycka att detta är ett enkelt sätt att ta kontakt med kommunen för att felanmäla saker som de ser i sin vardag. Många kommer nog uppleva det enklare att kunna fota eller kommentera ett fel direkt i en app istället för att ringa in till kommunens kontaktcenter och kopplas till rätt handläggare. Nu kommer vi låta medborgarna använda appen en tid och sedan följa upp vad som kan förändras eller förbättras utifrån deras åsikter. Vi kommer kontinuerligt att återkomma med regelförenklingar och förslag som underlättar för kommunens medborgare, säger Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

EWA LINNROS

Läs också