Ny parkering

Ny parkering

En ny parkering med plats för 175 bilar kommer att iordningsställas på Lovön.

Sedan parkeringarna i anslutning till Drottningholmsparken blivit avgiftsbelagda samt reglerats med begränsad parkeringstid på max sex timmar, är det många mälaröbor och inte minst de som bor på Lovön, som efterfrågat en alternativ parkering.

Kommunen har haft ett möte med Statens fastighetsverk som äger stora delar av mark på Lovön och med slottsförvaltningen.

– Vi har gemensamt kommit fram till en ny parkering som ska vara till nytta för våra medborgare, berättar Adam Reuterskiöld (M), kommunstyrelsens ordförande.

Parkeringen med plats för 175 bilar, ska ligga vid Drottningholmsskolan intill återvinningsstationen. Parkeringen kan bli avgiftsbelagd.

– Eventuellt blir det en mindre avgift. Skälet är att undvika att inte bilar blir stående. Men det blir i så fall en ringa avgift, säger Adam Reuterskiöld.

– Vi tror att man kan komma igång med att iordningställa parkeringsplatsen redan i oktober. Vi har jobbat hårt från kommunens sida med att lösa detta, vi vet att trafiken och pendling är det viktigaste för våra medborgare.

EWA LINNROS

Läs också