Ny taxa på färjan från januari

Ny taxa på färjan från januari

Biljettpriserna på Ekeröleden höjs från och med 1 januari 2018. Avgift för gång- och cykelresenär tas däremot bort.

Ekeröleden har länge dragits med stora underskott som kommunen har täckt. Färjerederiet har under åren gjort effektiviseringar och kostnadsbesparingar men för att möjliggöra att leden ska kunna bära sina egna kostnader behöver även prislistan, som har varit oförändrad sedan 2011, justeras. Detta innebär en generell höjning av biljettpriserna på 10 procent. Priset för periodkort för 30 dagar sätts till att motsvara 50 procent rabattering jämfört med normal enkelbiljett. Detta ger ett nytt pris på 29 kr per resa vid pendling 20 dagar, det vill säga en höjning med 3 kronor per resa jämfört med nuvarande pris. En enkelbiljett föreslås höjas till 70 kr.

Annons

Fyra biljettkategorier tas bort och en ny införs. ”Släp 40 resor” och ”MC 30 dagar” tas bort då efterfrågan på dessa är ytterst liten. Utgår gör också  biljettavgifter för fotgängare och cyklister för enkelresa och 30 dagar.

Den nya kategorin är ”bil och släp enkelresa” då detta är något som efterfrågats av resenärerna.

I och med de nya taxorna i kombination med det årliga driftbidraget på 1,5 miljoner kronor som utlovats från Trafikverket för åren 2017-2019, räknar man med att Ekeröleden kommer att kunna bära sina egna kostnader.

EWA LINNROS

Läs också