Nytänkande kring skola

Nytänkande kring skola

”…men om vi vänder på det…?”  är titeln på en ny bok om pedagogik. Det är färingsöbon och mångsysslaren Jimmy Sjöblom som tar ett evolutionärt och vetenskapligt perspektiv på den svenska grundskolan och han konstaterar att den har i allt väsentligt misslyckats.

– Boken är en diskussion om hur den svenska skolan fungerar, hur den inte fungerar och hur jag anser att skolan behöver utvecklas. Dels för att den ska bli fullt tillgänglig för alla barn utifrån deras egna förutsättningar. Dels eftersom den moderna skolan inte kan byggas på bara mer och mer hårt arbete. Framför allt inte när individens och samhällets behållning av det arbetet inte möter framtidens behov av smart ledarskap och beslutsfattande, säger Jimmy Sjöblom.

– Sett i ett globalt perspektiv så måste vi tyvärr inse att skolan har misslyckats, vi har producerat generationer av beslutsfattare som bara blir effektivare i att förstöra förutsättningarna för allt högre liv på planeten.

Under många är arbetade Jimmy Sjöblom som konsult på ”Det naturliga steget” som är en ideell förening som är inriktad på att ge rådgivning inom miljöfrågor och ett hållbart samhälle. Under den tiden, vek han sex år åt Ungdomens miljöriksdag (UMR) som var det allra första fasta aktiviteten som Det naturliga steget startade. Uppdraget var att föra ut kunskapen om hållbar utveckling till skolungdomar mellan 14 och 19.

– Det blev så påtagligt att vi slog ner som en kunskapsbomb, en ”belastningsattack” av vetenskap i en skolstruktur som inte kunde fånga upp eller processa all den komplexa kunskapen, förklarar Jimmy Sjöblom och fortsätter:

– Det är dags att backa ner till kärnan, till grunden för mänsklighetens inlärning. Det är den diskussionen jag vill att så många som möjligt deltar i. Därav denna bok. Den är bara på 92 sidor men du kommer upptäcka att innehållet är avsevärt mer omfattande än vad sidantalet antyder.

Karl-Henrik Robèrt, grundare till Det naturliga steget, skriver i bokens förord:

”Jimmy Sjöblom gör inte misstaget att ta ställning för någon av clichéerna. Han byter perspektiv på ett sätt som är förlösande för dem allihop. Sjöblom talar om värdet av systemperspektiv för att öka värdet av sådana kunskaper som lärs ut vid katedern. Författaren ställer också en ännu större fråga i sin bok. Han vill ställa det beskrivna systemperspektivet i den sociala och ekologiska hållbarhetens tjänst”.

Boken kommer ut 10 september och är publicerad av och med bokplattformen Vulkan.

EWA LINNROS

Läs också