Nyutgiven bok om hållbart företagande

Nyutgiven bok om hållbart företagande

”Goda affärer – vägen till en hållbar verksamhet” heter en nyutkommen bok skriven av ekeröbon Monika Engman.

”Goda affärer” är skriven för alla som vill dra nytta av de fördelar som ett hållbart företagande innebär. Boken förklarar vad hållbart företagande innebär och ger en inblick i de omvärldsfaktorer som kan komma att förändra förutsättningarna på marknaderna. Boken vägleder och visar hur man praktiskt kan arbeta steg för steg med att integrera ett hållbart förhållningssätt i verksamheten.

Hållbart företagande handlar både om att vara långsiktigt lönsam och att bidra till en positiv samhällsutveckling. En mer hållbar verksamhet kan ge ett starkare varumärke och stärkt konkurrenskraft och kan även öppna dörren för nya affärsmöjligheter samt minimera risker och sårbarhet.

– Dagens konsumenter blir mer och mer medvetna och många efterfrågar produkter med så liten negativ påverkan på människa, djur och miljö som möjligt. Som företag gäller det att erbjuda det som efterfrågas för att kunna konkurrera. En del jag vill lyfta fram är vikten av att skapa en vision över vilket samhälle vi vill ha i framtiden och hur företaget kan bidra till den framtidsbilden, säger Monika Engman.

Hon hjälper verksamheter att göra förändringar som håller i längden genom sitt coachande förhållningssätt. Monika har mer än 15 års erfarenhet som konsult och driver sedan några år tillbaka eget konsultföretag där nytänkande och långsiktighet är ledord i det förändringsarbete som behövs för en positiv utveckling i samhället. Boken ges ut av Roos och Tegnér förlag.

EWA LINNROS

Läs också