Ombyggnation av färjeläget  begränsar framkomligheten

Ombyggnation av färjeläget begränsar framkomligheten

Trafikanter ombeds att planera sina resor med Ekeröleden med god tidsmarginal då kommunen bygger om färjeläget i Jungfrusund, då ombyggnationen kommer att påverka framkomligheten.

Det som ska byggas är ett nytt kössystem till färjan Jungfrusund, nya gång- och cykelvägar och busshållplatser för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten. Man ska även bygga en ny infartsparkering och en anslutande lokalgata.

I projektet ingår även en ombyggnad av korsningen Jungfrusundsvägen/Bryggavägen. Denna kommer att att byggas om eftersom nuvarande korsning upplevs som mycket snäv i riktning mot färjan.

Annons

Ombyggnationen pågår mellan november 2017 till och med april 2018. Under byggtiden påverkas framkomligheten eftersom det endast kommer att finnas två istället för fyra köfält öppna för personbilstrafik.

Kommunen hoppas att trafikanterna har överseende med de olägenheter som kan uppstå under byggtiden och ber också samtliga trafikanter att planera sina resor med så god tidsmarginal som möjligt.

EWA LINNROS

Läs också