Ökad trygghet för unga

Ökad trygghet för unga

I mitten av november fullföljde representanter för polisen, fältassistenter och fritidsgårdarna sitt löfte till kommunens ungdomar om att återkoppla kring vad de gjort för att öka tryggheten i kommunen.

– Under förra året träffade vi ungdomsrepresentanter från alla högstadieskolor för att ta reda på vilka platser i kommunen de kände sig trygga eller otrygga på. Det visade sig att den allra viktigaste faktorn för om de kände sig trygga var om det fanns vuxna människor närvarande, berättar kommunpolis Lena Törnblom Löfquist som tillsammans med representanter för kommunens fritidsgårdar och fältassistenter har besökt högstadieskolorna igen och berättat om vad de gjort för åtgärder sedan dess.

Under samtalen med ungdomarna kom det också fram att många platser kändes otrygga för att de var mörka och undanskymda.

– Sedan dess har vi bland annat fått upp en lyktstolpe och vid busshållplatsen i Tappström där det tidigare var väldigt mörkt. Det har också gallrats bort växtlighet på många platser så att de har blivit bättre upplysta.

Den tredje och kanske mest betydelsefulla åtgärden som de kunde berätta om var dock att kommunen satsat 2 miljoner kronor på att utöka fältassistenterna och tillsätta en projektledare. Den senare ska bland annat arbeta för att engagera fler att föräldravandra och andra trygghetsskapande åtgärder.

LO BÄCKLINDER

Läs också