Olyckor och automatlarm ökar

Olyckor och automatlarm ökar

För 50 år sedan gjorde brandförsvaret på Mälaröarna 62 utryckningar och 2018 var motsvarande siffra 408. Ökad folkmängd och lättare att larma är två orsaker till ökningen. Men jämför man med 2017 ser man också hur trafikolyckor och automatlarm ökat.

Nyligen presenterade Södertörns brandförsvar sin utryckningsstatistik för 2018. Där kan man se att siffrorna har ökat från 335 insatser 2016, till 376 under 2017 och 408 under 2018.

– Om vi tittar på Ekerö kommun så var den vanligaste larmtypen 2018 utryckning till automatlarm utan brand. Det var 87 sådana, vilket motsvarar 21 procent av det totala antalet. Näst vanligast är ”trafikolycka” med 60 händelser. Båda dessa har ökat i jämförelse med 2017. Även lyfthjälp, det vill säga uppdrag där vi hjälper hemtjänst att lyfta en tung person, har ökat väsentligt, berättar Anders Edstam, vice brandchef på

Södertörns brandförsvarsförbund och fortsätter:

– Även hjärtstoppslarm där vi vid misstanke om hjärtstopp rycker ut tillsammans med ambulans och polis, för att göra en så snabb insats som möjligt i syfte att rädda liv, har ökat på Ekerö.

Det finns dock en typ av larm som lite förvånande minskade under förra året.

– Noterbart är att bränder i skog och mark, trots den heta sommaren, bara var hälften så många som 2017. För detta tycker jag att vi ska ge ekeröborna beröm.

När man jämför aktuella siffror med dem som är 50 år gamla, är dock ökningen enorm. I artikelserien ”För 50 år sedan” i denna tidning kan man läsa att 1968 gjorde brandförsvaret 62 utryckningar på Mälaröarna, bara en bråkdel av dagens.

– Till att börja med bor det nog cirka tre gånger så mycket folk i kommunen som det gjorde då. Vidare utför räddningstjänsten väsentligt fler uppdragstyper idag. För 50 år sedan var det bara brand som var uppdraget. Trafikolyckor och drunkningar var inte med som ett lagstadgat uppdrag.. Automatiska brandlarm, hjärtstopp, hjälp till ambulans, lyfthjälp har också tillkommit. Vidare kan jag tänka mig att den enkla möjligheten att larma med mobiler gör att vi får fler inkommande larm utan att antalet olyckor har ökat.

Anders Edstam menar att Ekerö ligger bra till när det gäller utryckningsstatistiken.

– Sammanfattningsvis ser jag inga alarmerande siffror för Ekerö, det är en trygg kommun att vistas i, säger han.

I Södertörns brandförsvars årsredovisning, där statistiken är publicerad, berättas även att fokuset i Ekerö kommun har under året legat på att skapa ökad säkerhet i bostäder. Detta bland annat genom att brandförsvaret har gjort riktade hembesök för att berätta om brandsäkerhet och undersöka brandskyddet i hemmen. Detta har MN skrivit om i ett tidigare nummer. I arbetet med förebyggande åtgärder har även inventering och kontroll av samtliga kommunala bad genomförts för att förbättra säkerheten för besökare.

LO BÄCKLINDER

Läs också