Orimligt många strömavbrott

Orimligt många strömavbrott

I flera månader har framförallt Färingsö drabbats av otaliga strömavbrott. För dem som arbetar hemifrån har detta mer eller mindre inneburit en katastrof. Nu har elleverantören Ellevio också höjt eltaxan, något som upprört många med tanke på den bristfälliga elleveransen.

– Det finns inte en enkel förklaring eller en enskild orsak till de strömavbrott som inträffat. Somliga avbrott har berott på väder och vind medan andra har orsakats av tekniska problem eller kablar som grävts av vid byggarbeten. Oavsett orsaken till varje enskilt avbrott, vill vi förmedla att vi arbetar intensivt på flera fronter för att förbättra situationen, svarar Jonatan Björck, presschef på Ellevio.

I mitten av september flög man över det värst drabbade området på norra Färingsö med helikopter. Man hade då med sig en specialkamera som kan upptäcka fel som inte går att se med blotta ögat.

– Resultatet från flygningarna gav en rad åtgärdspunkter som vi sedan dess har betat av. Framför allt genom extra röjning längs med ledningsgatorna. En stor mängd träd och sly har röjts, något vi är säkra på kommer ge effekt. Röjer vi då inte kontinuerligt? Jo, vi röjer vart sjätte år. Men, av någon anledning har det inte räckt till i det här området. Sedan röjningen har vi sett att avbrotten har minskat i antal, förklarar Jonatan Björck.

Annons

Man har även ökat fokus på att granska och byta ut teknisk utrustning och kablar i elnätet. Flera projekt planeras i år och under kommande år.

– Vi kommer att återkomma med mer information om det. Vi planerar en ökad satsning på kommunikation till kunderna i området, både via brev, fysiska möten och digitalt via en dedikerad sida på Ellevios hemsida.

Är höjningen av taxan verkligen relevant med tanke på den osäkra elleveransen kunderna får?

– Jag har full förståelse för att man som kund reagerar och tajmingen är olycklig. Vi har tagit beslut om att de kunder som drabbats av flest avbrott, tre eller fler per månad, får en kompensation på 500 kronor per månad när det har inträffat. Det handlar om cirka 950 kunder som får 500 kronor och 150 kunder som får 1 000 kronor. Ett 40-tal kunder har fler än en anläggning, säger Jonatan Björck och tillägger:

– Oavsett avbrottets längd har man som kund rätt att söka skadestånd om man drabbats av skada eller merkostnader i samband med avbrottet. Där hänvisar vi kunderna till kundservice eller vår webbsida. Generellt kan man säga att priserna på Ekerö och i Stockholmsnätet ligger på en genomsnittsnivå i landet. Vår ambition är att hålla det på den nivån under kommande år.

EWA LINNROS

Läs också