Oro över att Fabriken stänger

Oro över att Fabriken stänger

I juni stänger ungdomskulturverksamheten i Fabriken på Ekerö ner efter tio år då rivningskontraktet upphör. Oron är stor för hur den populära samlingsplatsen ska kunna ersättas, men kommunen menar att man kommer att erbjuda en ännu bättre verksamhet framöver.

– Jag tror inte att kommunen förstår hur mycket kompetens som de riskerar att tappa genom att stänga ner det här utan att veta hur de ska ersätta verksamheten. Jag blir helt galen när jag tänker på hur mycket ungdomsproblem det är i kommunen och så väljer man att inte bevara en sådan här viktig verksamhet, säger föräldern Helene Bjurberg.

Annons

Under flera år har Fabriken varit en plats där båda hennes tonårsbarn har tillbringat en stor del av sin fritid. Tonårssonen har repat med sitt band och för dottern Nova har intresset för sång och musik fått blomma ut till fullo efter att hon började få sångcoaching en gång i veckan av Erik Forsberg, för två år sedan.

Helene Bjurberg tycker också att informationen kring stängningen har varit under all kritik och att man börjat se över hur man ska ersätta verksamheten, alldeles för sent. En åsikt som hon delar med bland annat den politiska oppositionen i kommunen.

– Vi har haft tio år på oss att lösa det här och börjar först nu. Vi har haft alla chanser att påbörja arbetet långt tidigare, säger oppositionsråd Hanna Svensson (S).

Annons

Från kommunens sida menar man dock att arbetet med att hitta nya lokaler har pågått länge.

– Bland annat har kommunstyrelsen tagit ställning till en inriktning för kulturhusets (i Ekerö centrum, reds. anm.) långsiktiga utveckling där samtliga ytor ska användas för kulturverksamhet. I den planen är det meningen att även ge plats för ungdomsverksamhet. Tyvärr har den långsiktiga utvecklingen av kulturhuset försenats, säger Elisabet Lunde, chef för nämndkontoret kultur och fritid.

Annons

På frågan om när kommunen kan erbjuda en ersättningsverksamhet för ungdomarna, svarar Elisabet Lunde att den del av uppdraget som handlar om att stötta ungdomar att genomdriva egna projekt och arrangemang, kommer fortsätta redan till hösten 2018, då den inte är beroende av en lokal.

– Vi arbetar också med att hitta lokallösningar och har idag möjliga ersättningslokaler för replokaler, studio och dans. Vi kommer under våren 2018 arbeta för att göra dem tillgängliga och vår bedömning  är att de kan vara klara under början av höstterminen 2018.

Elisabet Lunde berättar också om hur de nu arbetar för att ta tillvara ungdomars egna önskemål om vad de vill ha för verksamhet, genom att bland annat genomföra så kallade ”fokusgrupper” under våren.

– Vi ser att Fabriken är en möjliggörare för en liten grupp, men att potential finns för att utveckla en verksamhet som attraherar en större grupp. Fabriken kom till genom ungas egna initiativ för tio år sedan och vi har idag en ny ungdomsgeneration som bör få möjlighet att påverka utformning och inriktningen av nästa verksamhet.

LO BÄCKLINDER

Läs också