P-avgifter införs från 1 juli

P-avgifter införs från 1 juli

Från den 1 juli blir parkeringsplatserna i Drottningholmsparken avgiftsbelagda. Parkeringen på Karusellplan används av många som infartsparkering, nu frågar sig lovöborna varför kommunen inte ordnar en infartsparkering i deras närhet.

Avgiftsbelagda parkeringar blir på Teaterplan, Karusellplan och vid Kina slott. Parkeringstiden blir max sex timmar.

Annons

I samband och inför breddningen av Ekerövägen och Förbifart Stockholm har Drottningholms världsarvsstatus blivit genomlyst av ICOMOS ((rådgivande organ för världsarvskommittén, reds anm.). Vid genomgång av konsekvensanalysen blev Statens fastighetsverk (SFV) rekommenderade att försöka begränsa de negativa effekterna och identifiera nya möjligheter och lösningar för förbättrad tillgänglighet till området.

– Vid det tillfället diskuterades bland annat parkering av bilar inom Drottningholms slottspark, då vår vision är att på lång sikt försöka flytta parkeringsområdena utanför världsarvet och förstärka besökarnas upplevelse av parken. Vårt första steg mot visionen blir att avgiftsbelägga p-platserna och minimera parkeringstiden. I samråd med Drottningholms slottsförvaltning och teatern har vi kommit fram till att man hinner besöka samtliga besöksmål inom världsarvet under den här tiden. Parkeringen är då vikt endast för världsarvsbesökarna, förklarar Catharina Nordenstedt, fastighetsförvaltare på SFV.

Annons

Men Karusellplan används idag av många som infartsparkering. Något alternativ för annan infartsparkering finns inte och boende på Drottningholmsmalmen mitt emot parken, oroar sig för att bilar kommer parkera där.

– I dialog med Statens fastighetsverk diskuterar vi i vägföreningen på Malmen på vilket sätt vi kan undvika att Malmens vägar nyttjas för infartsparkering. Det blir därför p-förbud på Malmen och en ordning med p-tillstånd för de boende där. Det känns angeläget att kommunen ser till att det ordnas med möjlighet till annan infartsparkering i närområdet, säger Anders Forsberg, ordförande i Drottningholmsmalmens vägförening.

Utöver SFV är ståthållarämbetet i Drottningholm en part. Från kommunens sida är man också angelägen att infartsparkeringen finns.

– Vi har haft en dialog med slottfogden och vi har en väldigt god relation. Men för Drottningholm finns ett uppdrag att utveckla världsarvet och på sikt kommer Karusellplan inte vara en parkering över huvudtaget. Däremot finns en vilja att vi försöker samarbeta kring en annan infartsparkering, säger kommundirektör Lars Hortlund.

– Problemet för kommunen är att vi inte har någon mark. det är bara fastighetsverket som har det. Med dem ser vi inte att vi har samma tillmötesgående som ståthållarämbetet har. Trafikverket vill också hitta en lösning i samband med utbyggnaden av Ekerövägen och de är också eventuellt villiga att medfinansiera, men vårt hopp står till Statens fastighetsverk, säger Lars Hortlund.

Catharina Nordenstedt kommenterar:

– Vi har samarbete med kommunen när det gäller större event som nationaldagen. Då hade vi en parkering på fältet vid Orangeriet. Men den ytan kan vi inte göra till en permanent parkering, dessutom är det åkermark vilket innebär att vi måste ha brandpersonal på plats. Men diskussioner pågår, säger hon.

Det blir parkeringsförförbud på Kantongatan, vid växthuset, Orangeriet, Kungsgården, Eriksberg och Malmen. Boende här får p-tillstånd. Inkomsterna för parkeringsavgifterna kommer att gå till utveckling av Drottningholms slottspark.

EWA LINNROS

Läs också