På ”Omtanken” erbjuds stöd

På ”Omtanken” erbjuds stöd

Med acceptans och empati hjälper Kenneth Einarson och Helene Ramirez på kommunens öppenvårdsmottagning Omtanken, människor med beroende att hitta sin egen motivation till förändring. Nu omfattar även verksamheten stödinsatser till anhöriga och dem som rent allmänt har svårt att få ordning på sin livssituation.

En halvtrappa ner, vid sidan av kommunhuset, finns Omtankens lokaler. Här är ledorden ”värme” och ”medkänsla” och den som behöver kan få möjlighet till råd och stöd samt att hitta sin egen motivation. Från att ha varit en renodlad öppenvårdsmottagning med inriktning på beroendeproblematik, erbjuds nu även hjälp till fler grupper.

Kenneth Einarson och Helene Ramirez möter strax innanför dörren och visar runt i lokalerna som nyligen fått ett renoveringslyft.

Annons

– Här kan vi bland annat erbjuda råd- och stödsamtal, motivationsprogram och kurser i återfallsprevention. Dessutom har vi nu öppnat upp för att man kan få hjälp även om man inte har beroendeproblematik, utan till exempel har svårt att få ordning på sitt liv rent allmänt, förklarar Kenneth Einarson, rutinerad behandlare som tillsammans med kollegan Helene Ramirez tar emot dem som söker sig till mottagningen.

De berättar om det stora motstånd som många kan känna inför att söka hjälp i deras typ av verksamhet, men också att för de allra flesta följs det första steget av en positiv utveckling. Även om många klienter med beroendeproblematik drabbas av bakslag eller återfall, gäller det att glädjas även åt små förbättringar.

Annons

Förutom enskilda, stödjande samtal är gruppsamtal en av de viktigaste metoderna som används på Omtanken.

– De allra flesta som deltar i gruppsamtalen vill inte sluta med dem, även om de tyckte det var jättesvårt att komma hit första gången. Gruppen har en väldigt stor betydelse och kan ge helt andra insikter än vad vi som behandlare kan göra. Dessutom ingår det mycket utbildning kring hur beroende fungerar, säger Helene Ramirez.

– Vi sitter inte inne med några generella svar utan hjälper dem vi möter att hitta sina egna svar och sin egen motivation för att få till förändringar, fortsätter Kenneth Einarson som tror att det som kan vara specifikt för Mälaröarna, är att många med beroendeproblematik söker sig till privata vårdalternativ.
Den del av verksamheten som vänder sig till anhöriga till personer med beroende, erbjuder också antingen individuella samtal eller gruppträffar, för att stötta den anhörige i att både kunna se till sina egna behov och hur den på bästa sätt kan stötta sin närstående.

Till sist återstår bara frågan om namnet på verksamhet:

”Omtanken”, hur tänkte ni när ni bestämde er för namnet?

– Det står för att här möter vi inte människor genom att döma dem utan genom att stötta och ge vägledning. Vi undviker konfrontationer och pekpinnar, helt enkelt för att det inte är verksamt, konstaterar Helene Ramirez.

LO BÄCKLINDER

Läs också